Visa allt om TRIVEC Öst AB
Visa allt om TRIVEC Öst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 85 507 29 800 26 480 22 835 17 652 16 960 12 998 11 634 10 281 7 587
Övrig omsättning 241 150 126 132 138 205 44 10 - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 974 6 842 5 571 4 576 3 681 2 212 1 680 1 300 1 311 641
Resultat efter finansnetto 11 899 6 915 5 543 4 466 3 725 2 251 1 901 1 078 1 312 635
Årets resultat 4 179 7 745 4 953 2 313 2 002 1 167 1 068 676 658 309
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 240 508 579 2 547 500 532 365 312 285 149
Omsättningstillgångar 32 834 13 954 14 510 10 117 8 889 5 859 5 993 4 380 3 772 2 637
Tillgångar 94 074 14 462 15 089 12 664 9 389 6 391 6 358 4 692 4 057 2 787
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 70 139 8 402 6 657 4 404 3 091 2 090 1 823 1 355 1 279 741
Obeskattade reserver 4 651 6 3 077 3 936 2 728 1 778 1 164 700 707 353
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 284 6 053 5 355 4 325 3 571 2 524 3 372 2 637 2 072 1 693
Skulder och eget kapital 94 074 14 462 15 089 12 664 9 389 6 391 6 358 4 692 4 057 2 787
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 1 956 2 125 1 491 1 359 1 362 1 017
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 12 395 4 625 4 859 4 535 1 402 1 281 616 845 657 530
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 4 537 1 572 1 954 1 583 1 154 1 144 932 822 892 633
Utdelning till aktieägare 16 000 8 282 6 000 2 700 1 000 1 000 900 600 600 120
Omsättning 85 748 29 950 26 606 22 967 17 790 17 165 13 042 11 644 10 281 7 587
Nyckeltal
Antal anställda 28 11 12 10 6 6 6 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 054 2 709 2 207 2 284 2 942 2 827 2 166 1 939 2 056 1 897
Personalkostnader per anställd (tkr) 632 585 584 640 785 783 519 560 592 547
Rörelseresultat, EBITDA 19 209 7 033 5 790 4 731 3 830 2 348 1 768 1 362 1 361 675
Nettoomsättningförändring 186,94% 12,54% 15,96% 29,36% 4,08% 30,48% 11,72% 13,16% 35,51% -%
Du Pont-modellen 12,75% 48,08% 37,03% 36,64% 39,77% 35,32% 30,62% 28,20% 32,44% 23,11%
Vinstmarginal 14,03% 23,34% 21,10% 20,32% 21,15% 13,31% 14,98% 11,37% 12,80% 8,49%
Bruttovinstmarginal 55,49% 56,98% 57,59% 60,06% 59,83% 100,00% 55,25% 55,34% 54,26% 52,60%
Rörelsekapital/omsättning 15,85% 26,51% 34,57% 25,36% 30,13% 19,66% 20,16% 14,98% 16,54% 12,44%
Soliditet 78,41% 58,13% 60,02% 57,68% 54,34% 53,21% 42,17% 39,62% 44,07% 35,71%
Kassalikviditet 159,40% 226,78% 270,08% 228,67% 242,82% 225,55% 171,83% 159,46% 170,17% 142,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...