Visa allt om Goodtech MRAB Sweden AB
Visa allt om Goodtech MRAB Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 8 7 16 17 22 12 11 8 10 16
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -3 0 -1 5 0 0 0 0 4
Resultat efter finansnetto -8 -3 0 -1 5 -2 0 0 0 4
Årets resultat -8 -3 0 -1 3 -2 0 0 0 4
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 95 101 101 101 104 105 100 104 100 102
Tillgångar 95 101 101 101 104 105 100 104 100 102
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 90 98 101 101 102 99 100 100 101 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 3 0 0 2 6 0 4 0 1
Skulder och eget kapital 95 101 101 101 104 105 100 104 100 102
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 7 16 17 22 12 11 8 10 16
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -3 0 -1 5 0 0 0 0 4
Nettoomsättningförändring 14,29% -56,25% -5,88% -22,73% 83,33% 9,09% 37,50% -20,00% -37,50% -%
Du Pont-modellen -8,42% -2,97% 0,00% -0,99% 4,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,92%
Vinstmarginal -100,00% -42,86% 0,00% -5,88% 22,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 125,00% 1 400,00% 631,25% 594,12% 463,64% 825,00% 909,09% 1 250,00% 1 000,00% 631,25%
Soliditet 94,74% 97,03% 100,00% 100,00% 98,08% 94,29% 100,00% 96,15% 101,00% 99,02%
Kassalikviditet 1 900,00% 3 366,67% -% -% 5 200,00% 1 750,00% -% 2 600,00% -% 10 200,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...