Visa allt om Hästbackas Bildelar AB
Visa allt om Hästbackas Bildelar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 13 638 11 781 11 277 9 791 9 185 10 294 9 312 7 908 6 160 5 712
Övrig omsättning 1 2 73 - 12 101 118 102 129 172
Rörelseresultat (EBIT) 163 107 94 104 -44 275 115 96 -154 349
Resultat efter finansnetto 104 19 9 20 -143 181 14 14 -212 327
Årets resultat 31 15 9 20 -78 73 8 14 -61 126
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 218 33 31 48 71 72 113 95 132 183
Omsättningstillgångar 3 347 2 771 2 862 2 709 2 638 2 472 2 345 2 595 2 205 1 786
Tillgångar 3 564 2 804 2 892 2 757 2 709 2 544 2 458 2 690 2 337 1 969
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 202 171 156 147 127 205 132 124 110 253
Obeskattade reserver 64 0 0 0 0 65 0 0 0 152
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 713 1 032 1 052 1 177 1 116 1 011 1 061 1 135 799 324
Kortfristiga skulder 2 586 1 601 1 685 1 432 1 465 1 263 1 264 1 431 1 429 1 241
Skulder och eget kapital 3 564 2 804 2 892 2 757 2 709 2 544 2 458 2 690 2 337 1 969
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 170 60 0 149 107
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 331 1 181 1 128 1 082 820 623 554 460 415 420
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 503 457 425 410 373 298 202 166 217 228
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 639 11 783 11 350 9 791 9 197 10 395 9 430 8 010 6 289 5 884
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 728 2 945 2 819 2 448 2 296 2 574 3 104 2 636 2 053 1 904
Personalkostnader per anställd (tkr) 289 335 344 329 324 255 262 227 268 254
Rörelseresultat, EBITDA 184 120 111 127 -5 316 155 133 -119 381
Nettoomsättningförändring 15,76% 4,47% 15,18% 6,60% -10,77% 10,55% 17,75% 28,38% 7,84% -%
Du Pont-modellen 4,99% 3,85% 3,32% 4,57% -0,78% 11,48% 5,25% 3,94% -6,59% 17,88%
Vinstmarginal 1,31% 0,92% 0,85% 1,29% -0,23% 2,84% 1,39% 1,34% -2,50% 6,16%
Bruttovinstmarginal 27,44% 26,65% 27,13% 30,70% 32,97% 29,00% 26,17% 26,28% 31,27% 47,65%
Rörelsekapital/omsättning 5,58% 9,93% 10,44% 13,04% 12,77% 11,74% 11,61% 14,72% 12,60% 9,54%
Soliditet 7,07% 6,10% 5,39% 5,33% 4,69% 9,94% 5,37% 4,61% 4,71% 18,41%
Kassalikviditet 55,07% 74,95% 66,41% 68,30% 61,57% 68,33% 49,76% 39,69% 28,69% 38,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...