Visa allt om Hyreshus i Skåne AB
Visa allt om Hyreshus i Skåne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 36 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 326 -103 -112 -248 -362 -149 -30 -10 -11 -183
Resultat efter finansnetto 1 290 -143 -156 -272 -361 -62 -27 -1 -3 -183
Årets resultat 1 278 -143 -156 -272 -361 -62 -27 -1 -3 -183
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 743 1 804 1 865 1 926 1 987 2 048 0 0 133
Omsättningstillgångar 1 379 28 36 45 156 242 151 446 458 463
Tillgångar 1 379 1 772 1 841 1 910 2 082 2 230 2 200 446 458 596
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 378 100 100 105 107 119 80 107 108 111
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 508 1 686 1 700 1 615 1 615 1 700 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 163 55 105 360 496 419 339 350 486
Skulder och eget kapital 1 379 1 772 1 841 1 910 2 082 2 230 2 200 446 458 596
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08 2014-08 2013-08
2012-08
2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 476 0 0 0 36 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 387 -42 -51 -187 -301 -88 -18 -10 -11 -143
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 96,16% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 89,84% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 93,43% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,93% 5,64% 5,43% 5,50% 5,14% 5,34% 3,64% 23,99% 23,58% 18,62%
Kassalikviditet -% 17,18% 65,45% 42,86% 43,33% 48,79% 36,04% 131,56% 130,86% 95,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...