Visa allt om Hyreshus i Skåne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Övrig omsättning - - - 36 - - - - - 310
Rörelseresultat (EBIT) -103 -112 -248 -362 -149 -30 -10 -11 -183 -35
Resultat efter finansnetto -143 -156 -272 -361 -62 -27 -1 -3 -183 -27
Årets resultat -143 -156 -272 -361 -62 -27 -1 -3 -183 -27
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 743 1 804 1 865 1 926 1 987 2 048 0 0 133 173
Omsättningstillgångar 28 36 45 156 242 151 446 458 463 613
Tillgångar 1 772 1 841 1 910 2 082 2 230 2 200 446 458 596 786
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 100 105 107 119 80 107 108 111 94
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 508 1 686 1 700 1 615 1 615 1 700 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 163 55 105 360 496 419 339 350 486 693
Skulder och eget kapital 1 772 1 841 1 910 2 082 2 230 2 200 446 458 596 786
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
2012-08
2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 36 0 0 0 0 0 314
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -42 -51 -187 -301 -88 -18 -10 -11 -143 -8
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -3,56%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -700,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -2 000,00%
Soliditet 5,64% 5,43% 5,50% 5,14% 5,34% 3,64% 23,99% 23,58% 18,62% 11,96%
Kassalikviditet 17,18% 65,45% 42,86% 43,33% 48,79% 36,04% 131,56% 130,86% 95,27% 88,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...