Visa allt om Computence Consulting AB
Visa allt om Computence Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 666 10 655 10 414 11 942 16 006 18 124 15 263 12 768 13 703 10 173
Övrig omsättning 6 - - - - - - - 121 158
Rörelseresultat (EBIT) 2 197 2 230 1 674 1 434 4 459 5 455 4 400 3 746 4 778 3 563
Resultat efter finansnetto 2 195 2 228 1 678 1 452 4 504 5 492 4 405 3 761 4 857 3 597
Årets resultat 1 705 1 726 1 568 416 1 344 1 546 1 215 1 357 1 346 101
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 191 191 191 191 193 266 340 314 373 99
Omsättningstillgångar 4 124 4 627 4 067 4 356 6 340 8 175 6 942 6 101 5 921 5 225
Tillgångar 4 314 4 818 4 257 4 547 6 533 8 441 7 282 6 414 6 293 5 324
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 048 2 173 1 872 1 068 2 004 2 146 1 770 1 639 1 796 450
Obeskattade reserver 600 600 600 950 950 350 350 350 350 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 667 2 046 1 786 2 529 3 580 5 945 5 162 4 426 4 148 4 874
Skulder och eget kapital 4 314 4 818 4 257 4 547 6 533 8 441 7 282 6 414 6 293 5 324
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 2 278 2 470 2 457 2 166 1 327 1 746 1 527
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 755 2 735 1 266 1 645 2 233 1 769 1 325 840 396
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 471 1 601 2 013 1 944 2 476 2 171 1 526 1 622 1 313
Utdelning till aktieägare 1 250 1 425 1 425 416 1 352 1 486 1 170 1 184 1 334 0
Omsättning 9 672 10 655 10 414 11 942 16 006 18 124 15 263 12 768 13 824 10 331
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 6 7 8 9 8 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 933 1 776 1 736 1 706 2 001 2 014 1 908 2 128 2 284 1 696
Personalkostnader per anställd (tkr) 782 732 745 821 766 811 803 725 740 602
Rörelseresultat, EBITDA 2 197 2 230 1 674 1 437 4 531 5 529 4 474 3 820 4 849 3 577
Nettoomsättningförändring -9,28% 2,31% -12,80% -25,39% -11,69% 18,74% 19,54% -6,82% 34,70% -%
Du Pont-modellen 50,93% 46,28% 39,42% 31,93% 68,94% 65,08% 60,51% 58,64% 77,18% 67,56%
Vinstmarginal 22,73% 20,93% 16,11% 12,16% 28,14% 30,31% 28,87% 29,46% 35,44% 35,36%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,42% 24,22% 21,90% 15,30% 17,24% 12,30% 11,66% 13,12% 12,94% 3,45%
Soliditet 58,32% 54,82% 54,97% 39,78% 41,39% 28,48% 27,85% 29,58% 32,54% 8,45%
Kassalikviditet 247,39% 226,15% 227,72% 172,24% 177,09% 137,51% 134,48% 137,84% 142,74% 107,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...