Visa allt om Blue Flash Auto AB
Visa allt om Blue Flash Auto AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 60 057 28 918 15 202 14 413 15 453 15 920 15 048 14 420 14 232 11 792
Övrig omsättning 352 - - - 44 - 22 48 369 45
Rörelseresultat (EBIT) -648 240 1 430 1 193 1 429 1 471 1 155 1 344 1 485 1 131
Resultat efter finansnetto -894 159 1 458 1 233 1 481 1 518 1 194 1 442 1 580 1 182
Årets resultat 126 431 836 898 1 080 1 212 693 837 1 116 941
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 436 2 407 29 54 39 102 194 383 265 186
Omsättningstillgångar 8 964 10 948 5 402 5 145 5 433 6 347 5 609 5 196 5 087 4 227
Tillgångar 12 399 13 355 5 431 5 200 5 472 6 449 5 803 5 579 5 352 4 413
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 575 1 449 1 818 1 882 1 985 2 905 2 693 2 826 3 088 2 372
Obeskattade reserver 0 1 170 1 577 1 202 1 202 1 199 1 350 1 121 858 845
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 288 3 850 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 536 6 886 2 036 2 116 2 286 2 345 1 760 1 632 1 406 1 196
Skulder och eget kapital 12 399 13 355 5 431 5 200 5 472 6 449 5 803 5 579 5 352 4 413
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 262 263 254 245 185
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 528 4 681 4 027 3 832 3 895 3 483 3 136 3 018 2 838 2 456
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 573 1 688 1 504 1 412 1 359 1 251 1 103 1 158 1 150 1 034
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 900 1 000 2 000 1 000 826 1 100 400
Omsättning 60 409 28 918 15 202 14 413 15 497 15 920 15 070 14 468 14 601 11 837
Nyckeltal
Antal anställda 21 18 14 12 13 12 12 12 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 860 1 607 1 086 1 201 1 189 1 327 1 254 1 202 1 294 1 179
Personalkostnader per anställd (tkr) 414 357 398 443 412 433 386 378 394 376
Rörelseresultat, EBITDA -354 323 1 439 1 246 1 492 1 563 1 260 1 485 1 577 1 218
Nettoomsättningförändring 107,68% 90,22% 5,47% -6,73% -2,93% 5,79% 4,36% 1,32% 20,69% -%
Du Pont-modellen -5,20% 1,87% 26,88% 23,77% 27,10% 23,57% 20,66% 26,08% 29,52% 26,92%
Vinstmarginal -1,07% 0,86% 9,60% 8,58% 9,60% 9,55% 7,97% 10,09% 11,10% 10,07%
Bruttovinstmarginal 22,05% 34,24% 60,04% 59,02% 57,97% 54,89% 52,80% 56,17% 54,30% 54,77%
Rörelsekapital/omsättning 0,71% 14,05% 22,14% 21,02% 20,36% 25,14% 25,58% 24,72% 25,86% 25,70%
Soliditet 12,70% 17,68% 56,12% 53,23% 52,46% 58,75% 63,55% 65,12% 69,24% 67,54%
Kassalikviditet 39,28% 47,37% 217,14% 199,20% 186,66% 223,92% 257,78% 241,91% 277,52% 267,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...