Visa allt om SWED PRO Alingsås AB
Visa allt om SWED PRO Alingsås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 829 1 638 1 263 1 103 1 233 1 046 621 901 1 209 1 033
Övrig omsättning - - 50 - 6 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 172 200 114 44 131 -29 85 -26 -89 78
Resultat efter finansnetto 174 201 113 44 129 -31 83 -30 -91 77
Årets resultat 136 156 87 25 95 -31 83 -30 -85 53
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 19 24 0 0 13 0 5 77 108
Omsättningstillgångar 801 860 588 684 601 312 305 248 344 325
Tillgångar 815 879 612 684 601 324 305 253 421 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 266 406 250 163 213 118 149 66 96 181
Obeskattade reserver 29 29 29 29 19 0 0 0 0 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 520 444 333 492 369 206 156 187 325 246
Skulder och eget kapital 815 879 612 684 601 324 305 253 421 433
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 472 163 240 360 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 629 625 471 516 544 24 0 91 183 88
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 282 261 214 172 182 169 65 173 173 107
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0
Omsättning 1 829 1 638 1 313 1 103 1 239 1 046 621 901 1 209 1 033
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 915 819 632 552 1 233 1 046 621 451 605 517
Personalkostnader per anställd (tkr) 507 479 379 378 788 734 269 266 396 238
Rörelseresultat, EBITDA 177 205 115 44 131 -28 90 -19 -58 116
Nettoomsättningförändring 11,66% 29,69% 14,51% -10,54% 17,88% 68,44% -31,08% -25,48% 17,04% -%
Du Pont-modellen 21,35% 22,87% 18,63% 6,58% 21,80% -8,95% 27,87% -10,28% -21,14% 18,01%
Vinstmarginal 9,51% 12,27% 9,03% 4,08% 10,62% -2,77% 13,69% -2,89% -7,36% 7,55%
Bruttovinstmarginal 99,67% 99,94% 99,92% 99,73% 99,92% 97,71% 95,33% 100,00% 90,24% 91,97%
Rörelsekapital/omsättning 15,36% 25,40% 20,19% 17,41% 18,82% 10,13% 23,99% 6,77% 1,57% 7,65%
Soliditet 35,41% 48,76% 44,55% 26,96% 37,77% 36,42% 48,85% 26,09% 22,80% 42,80%
Kassalikviditet 146,73% 188,06% 168,77% 133,54% 155,56% 138,35% 177,56% 117,11% 96,92% 120,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...