Visa allt om Klockrent i Örebro AB
Visa allt om Klockrent i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 979 6 145 5 446 4 459 3 641 3 195 2 550 2 100 1 584 2 011
Övrig omsättning 30 17 - 8 5 - - 53 903 21
Rörelseresultat (EBIT) 1 298 1 297 1 134 862 566 528 104 -223 360 -131
Resultat efter finansnetto 1 295 1 278 1 114 850 536 504 75 -274 312 -174
Årets resultat 882 759 649 468 299 471 73 -274 312 -174
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 374 523 645 119 143 140 181 230 160 170
Omsättningstillgångar 4 465 3 690 2 719 2 133 1 419 1 317 733 590 1 109 541
Tillgångar 4 838 4 212 3 365 2 252 1 562 1 457 914 820 1 269 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 919 1 537 1 077 728 560 261 -211 -284 -10 -322
Obeskattade reserver 1 083 923 623 343 130 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 900 900 400 428 700 700 790 700 700
Kortfristiga skulder 1 336 853 764 781 444 496 424 314 579 333
Skulder och eget kapital 4 838 4 212 3 365 2 252 1 562 1 457 914 820 1 269 711
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 336 300 284 283 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 013 758 608 221 183 166 75 449 486 458
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 491 227 192 174 159 130 112 131 148 124
Utdelning till aktieägare 500 500 300 300 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 009 6 162 5 446 4 467 3 646 3 195 2 550 2 153 2 487 2 032
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 745 2 048 1 815 1 486 1 821 1 598 1 275 1 050 792 1 006
Personalkostnader per anställd (tkr) 367 333 269 247 324 293 241 293 320 295
Rörelseresultat, EBITDA 1 447 1 448 1 208 886 588 569 153 -105 506 5
Nettoomsättningförändring 13,57% 12,84% 22,14% 22,47% 13,96% 25,29% 21,43% 32,58% -21,23% -%
Du Pont-modellen 26,83% 30,82% 33,76% 38,81% 36,30% 36,38% 11,38% -26,83% 28,37% -18,28%
Vinstmarginal 18,60% 21,12% 20,86% 19,60% 15,57% 16,59% 4,08% -10,48% 22,73% -6,46%
Bruttovinstmarginal 53,00% 52,82% 49,21% 49,70% 51,30% 51,58% 44,51% 48,95% 41,60% 51,02%
Rörelsekapital/omsättning 44,83% 46,17% 35,90% 30,32% 26,78% 25,70% 12,12% 13,14% 33,46% 10,34%
Soliditet 57,13% 53,58% 46,45% 43,55% 41,99% 17,91% -23,09% -34,63% -0,79% -45,29%
Kassalikviditet 282,41% 354,98% 271,07% 190,27% 207,43% 164,11% 82,08% 33,44% 116,41% 44,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...