Visa allt om Information Aktiebolag ÅGEMA
Visa allt om Information Aktiebolag ÅGEMA

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 0 0 -5 -4 -5 3 -7 -7
Resultat efter finansnetto 2 1 2 2 -4 -3 -4 4 -34 -6
Årets resultat 2 1 2 2 1 -1 -4 4 -34 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Omsättningstillgångar 63 61 60 58 58 59 62 64 55 70
Tillgångar 63 61 60 58 58 59 62 64 55 71
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 57 56 54 52 51 53 54 49 53
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 0 3 3 5 3 3 3 0 12
Kortfristiga skulder 0 4 0 0 0 5 7 7 5 5
Skulder och eget kapital 63 61 60 58 58 59 62 64 55 71
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 0 0 -5 -4 -5 3 -6 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -85,71% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -6,45% 6,25% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -400,00% 57,14% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 5 500,00% 814,29% -% -%
Soliditet 93,65% 93,44% 93,33% 93,10% 89,66% 86,44% 85,48% 84,38% 89,09% 74,65%
Kassalikviditet -% 1 525,00% -% -% -% 1 180,00% 885,71% 914,29% 1 100,00% 1 400,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...