Visa allt om Bra Retorik i Linköping AB
Visa allt om Bra Retorik i Linköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 8 45 237 99 144 40 17 59 144 75
Övrig omsättning 72 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 -59 100 -33 -20 -113 -65 -22 57 8
Resultat efter finansnetto 8 -95 57 -41 0 -54 811 24 115 34
Årets resultat 8 -95 57 -41 0 -54 827 44 99 34
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 50 107 185 246 172 0 413 413 151
Omsättningstillgångar 900 1 049 1 093 952 939 1 016 1 271 52 42 283
Tillgångar 1 100 1 099 1 200 1 137 1 184 1 188 1 271 465 455 434
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 086 1 078 1 173 1 116 1 157 1 156 1 242 415 371 272
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 16 36 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 20 27 21 27 31 30 34 48 127
Skulder och eget kapital 1 100 1 099 1 200 1 137 1 184 1 188 1 271 465 455 434
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 4 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0
Omsättning 80 45 237 99 144 40 17 59 144 75
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 17 59 144 75
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 5 7 10 16
Rörelseresultat, EBITDA 8 -41 118 -15 1 -95 -65 -22 59 10
Nettoomsättningförändring -82,22% -81,01% 139,39% -31,25% 260,00% 135,29% -71,19% -59,03% 92,00% -%
Du Pont-modellen 0,73% -5,10% 9,17% -0,88% 0,00% -4,46% 63,81% 5,59% 26,81% 9,68%
Vinstmarginal 100,00% -124,44% 46,41% -10,10% 0,00% -132,50% 4 770,59% 44,07% 84,72% 56,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,14% 98,67%
Rörelsekapital/omsättning 11 087,50% 2 286,67% 449,79% 940,40% 633,33% 2 462,50% 7 300,00% 30,51% -4,17% 208,00%
Soliditet 98,73% 98,09% 97,75% 98,15% 97,72% 97,31% 97,72% 91,72% 87,24% 68,48%
Kassalikviditet 6 923,08% 5 245,00% 4 048,15% 4 533,33% 3 477,78% 3 277,42% 4 236,67% 152,94% 87,50% 222,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...