Visa allt om Bra Retorik i Linköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 45 237 99 144 40 17 59 144 75 139
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -59 100 -33 -20 -113 -65 -22 57 8 61
Resultat efter finansnetto -95 57 -41 0 -54 811 24 115 34 75
Årets resultat -95 57 -41 0 -54 827 44 99 34 49
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 107 185 246 172 0 413 413 151 152
Omsättningstillgångar 1 049 1 093 952 939 1 016 1 271 52 42 283 277
Tillgångar 1 099 1 200 1 137 1 184 1 188 1 271 465 455 434 430
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 078 1 173 1 116 1 157 1 156 1 242 415 371 272 237
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 16 36 35 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 27 21 27 31 30 34 48 127 157
Skulder och eget kapital 1 099 1 200 1 137 1 184 1 188 1 271 465 455 434 430
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 4 - 0 0 19
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0
Omsättning 45 237 99 144 40 17 59 144 75 139
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 17 59 144 75 139
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 5 7 10 16 23
Rörelseresultat, EBITDA -41 118 -15 1 -95 -65 -22 59 10 62
Nettoomsättningförändring -81,01% 139,39% -31,25% 260,00% 135,29% -71,19% -59,03% 92,00% -46,04% -%
Du Pont-modellen -5,10% 9,17% -0,88% 0,00% -4,46% 63,81% 5,59% 26,81% 9,68% 18,84%
Vinstmarginal -124,44% 46,41% -10,10% 0,00% -132,50% 4 770,59% 44,07% 84,72% 56,00% 58,27%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,14% 98,67% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 286,67% 449,79% 940,40% 633,33% 2 462,50% 7 300,00% 30,51% -4,17% 208,00% 86,33%
Soliditet 98,09% 97,75% 98,15% 97,72% 97,31% 97,72% 91,72% 87,24% 68,48% 60,98%
Kassalikviditet 5 245,00% 4 048,15% 4 533,33% 3 477,78% 3 277,42% 4 236,67% 152,94% 87,50% 222,83% 176,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...