Visa allt om Konico International AB
Visa allt om Konico International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 150 19 339 537 648 592 645 584 811 574
Övrig omsättning - - 8 49 - 14 - - 35 195
Rörelseresultat (EBIT) 80 -60 -102 -75 214 18 7 60 -10 77
Resultat efter finansnetto 92 -69 -110 -76 206 14 4 47 -16 68
Årets resultat 86 -69 -86 -49 103 -5 -5 30 -17 43
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 201 261 207 347 466 259 287 258 277 379
Tillgångar 201 261 207 347 466 259 287 258 277 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 19 88 174 223 120 125 146 116 173
Obeskattade reserver 0 0 0 30 57 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 16 33 48 64
Kortfristiga skulder 96 242 120 143 186 139 147 78 113 142
Skulder och eget kapital 201 261 207 347 466 259 287 258 277 379
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 114 67 0 24
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 0 2 9 64 148 212 108 58 128 10
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 8 11 31 57 77 78 47 47 38
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 16 0 40
Omsättning 150 19 347 586 648 606 645 584 846 769
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 19 339 537 648 592 323 292 406 287
Personalkostnader per anställd (tkr) - 10 59 94 238 306 179 106 119 70
Rörelseresultat, EBITDA 80 -60 -102 -75 214 18 7 60 -10 77
Nettoomsättningförändring 689,47% -94,40% -36,87% -17,13% 9,46% -8,22% 10,45% -27,99% 41,29% -%
Du Pont-modellen 45,27% -22,99% -49,28% -21,61% 45,92% 6,95% 2,44% 23,26% -3,61% 20,32%
Vinstmarginal 60,67% -315,79% -30,09% -13,97% 33,02% 3,04% 1,09% 10,27% -1,23% 13,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,70% 57,14%
Rörelsekapital/omsättning 70,00% 100,00% 25,66% 37,99% 43,21% 20,27% 21,71% 30,82% 20,22% 41,29%
Soliditet 52,24% 7,28% 42,51% 56,52% 56,87% 46,33% 43,55% 56,59% 41,88% 45,65%
Kassalikviditet 209,38% 107,85% 172,50% 242,66% 250,54% 186,33% 195,24% 330,77% 245,13% 266,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...