Visa allt om Huit Aktiebolag
Visa allt om Huit Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 379 950 740 1 298 764 969 474 455 671 424
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 431 32 -64 360 66 96 -28 22 -101 -197
Resultat efter finansnetto 429 31 -65 360 66 96 -29 12 -101 -191
Årets resultat 257 31 -65 261 66 96 -29 12 -101 -131
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 51 51 51 51 0 12 17 29 41
Omsättningstillgångar 989 603 648 815 635 455 365 449 371 458
Tillgångar 1 040 654 699 866 686 455 377 466 399 499
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 664 407 376 542 431 365 268 297 286 386
Obeskattade reserver 157 55 55 55 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 219 191 267 269 256 90 109 169 114 113
Skulder och eget kapital 1 040 654 699 866 686 455 377 466 399 499
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 1 50 67 40 14 35 99 182
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 45 63 20 44 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 27 32 16 27 33 25 17 27 69 86
Utdelning till aktieägare 100 0 0 100 150 0 0 0 0 0
Omsättning 1 379 950 740 1 298 764 969 474 455 671 424
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 690 475 370 649 764 969 474 228 336 212
Personalkostnader per anställd (tkr) 44 51 23 69 105 68 38 31 84 135
Rörelseresultat, EBITDA 431 32 -64 360 66 108 -23 33 -89 -179
Nettoomsättningförändring 45,16% 28,38% -42,99% 69,90% -21,16% 104,43% 4,18% -32,19% 58,25% -%
Du Pont-modellen 41,44% 4,89% -9,16% 41,57% 9,62% 21,10% -7,43% 6,01% -25,06% -38,48%
Vinstmarginal 31,25% 3,37% -8,65% 27,73% 8,64% 9,91% -5,91% 6,15% -14,90% -45,28%
Bruttovinstmarginal 68,53% 49,16% 59,32% 67,33% 54,45% 44,79% 47,05% 59,56% 43,37% 58,25%
Rörelsekapital/omsättning 55,84% 43,37% 51,49% 42,06% 49,61% 37,67% 54,01% 61,54% 38,30% 81,37%
Soliditet 75,62% 68,79% 59,93% 67,27% 62,83% 80,22% 71,09% 63,73% 71,68% 77,35%
Kassalikviditet 451,60% 315,71% 242,70% 302,97% 248,05% 505,56% 334,86% 265,68% 325,44% 405,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...