Visa allt om Huit Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 950 740 1 298 764 969 474 455 671 424 403
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 32 -64 360 66 96 -28 22 -101 -197 -141
Resultat efter finansnetto 31 -65 360 66 96 -29 12 -101 -191 -135
Årets resultat 31 -65 261 66 96 -29 12 -101 -131 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 51 51 51 0 12 17 29 41 48
Omsättningstillgångar 603 648 815 635 455 365 449 371 458 653
Tillgångar 654 699 866 686 455 377 466 399 499 701
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 407 376 542 431 365 268 297 286 386 517
Obeskattade reserver 55 55 55 0 0 0 0 0 0 61
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 191 267 269 256 90 109 169 114 113 123
Skulder och eget kapital 654 699 866 686 455 377 466 399 499 701
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 1 50 67 40 14 35 99 182 196
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 63 20 44 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 32 16 27 33 25 17 27 69 86 85
Utdelning till aktieägare 0 0 100 150 0 0 0 0 0 0
Omsättning 950 740 1 298 764 969 474 455 671 424 403
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 475 370 649 764 969 474 228 336 212 202
Personalkostnader per anställd (tkr) 51 23 69 105 68 38 31 84 135 141
Rörelseresultat, EBITDA 32 -64 360 66 108 -23 33 -89 -179 -121
Nettoomsättningförändring 28,38% -42,99% 69,90% -21,16% 104,43% 4,18% -32,19% 58,25% 5,21% -%
Du Pont-modellen 4,89% -9,16% 41,57% 9,62% 21,10% -7,43% 6,01% -25,06% -38,48% -19,26%
Vinstmarginal 3,37% -8,65% 27,73% 8,64% 9,91% -5,91% 6,15% -14,90% -45,28% -33,50%
Bruttovinstmarginal 49,16% 59,32% 67,33% 54,45% 44,79% 47,05% 59,56% 43,37% 58,25% 71,71%
Rörelsekapital/omsättning 43,37% 51,49% 42,06% 49,61% 37,67% 54,01% 61,54% 38,30% 81,37% 131,51%
Soliditet 68,79% 59,93% 67,27% 62,83% 80,22% 71,09% 63,73% 71,68% 77,35% 80,02%
Kassalikviditet 315,71% 242,70% 302,97% 248,05% 505,56% 334,86% 265,68% 325,44% 405,31% 530,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...