Visa allt om Limestone Filmproduction AB
Visa allt om Limestone Filmproduction AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 103 199 591 409 1 093 1 104 1 633 1 714 3 361 1 999
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -98 -309 -204 -410 -97 -130 106 18 417 482
Resultat efter finansnetto -98 -308 -203 -346 -103 -115 134 -23 360 467
Årets resultat -98 -308 -203 -185 -26 -15 98 -47 173 249
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 25 36 52 71 61 120 167 204 82
Omsättningstillgångar 75 190 376 637 1 080 1 543 1 845 1 799 2 418 1 567
Tillgångar 90 215 412 688 1 151 1 604 1 965 1 965 2 622 1 649
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 132 340 543 728 754 769 670 718 545
Obeskattade reserver 0 0 0 0 161 238 342 345 330 228
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 56 83 72 145 262 612 854 950 1 575 876
Skulder och eget kapital 90 215 412 688 1 151 1 604 1 965 1 965 2 622 1 649
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 261 252 362 251 356 322 290 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 162 0 7 0 0 0 111 92 9
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 40 172 209 249 198 244 281 283 108
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 103 199 591 409 1 093 1 104 1 633 1 714 3 361 1 999
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 103 199 591 409 1 093 1 104 1 633 1 714 3 361 1 999
Personalkostnader per anställd (tkr) 7 201 433 467 660 515 634 737 805 403
Rörelseresultat, EBITDA -87 -298 -188 -391 -49 -76 177 69 490 518
Nettoomsättningförändring -48,24% -66,33% 44,50% -62,58% -1,00% -32,39% -4,73% -49,00% 68,13% -%
Du Pont-modellen -108,89% -143,26% -48,79% -50,15% -8,43% -7,11% 6,97% 0,92% 16,25% 29,96%
Vinstmarginal -95,15% -154,77% -34,01% -84,35% -8,87% -10,33% 8,39% 1,05% 12,67% 24,71%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 91,44% 97,53% 93,21% 96,63% 96,97% 96,07% 59,78%
Rörelsekapital/omsättning 18,45% 53,77% 51,44% 120,29% 74,84% 84,33% 60,69% 49,53% 25,08% 34,57%
Soliditet 37,78% 61,40% 82,52% 78,92% 73,56% 57,94% 51,96% 46,74% 36,45% 43,01%
Kassalikviditet 133,93% 228,92% 522,22% 439,31% 412,21% 252,12% 216,04% 189,37% 153,52% 178,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...