Visa allt om Kakelcenter på Öland Holding AB
Visa allt om Kakelcenter på Öland Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 487 124 122 345 9 914 10 360 8 411 6 029 7 801 5 974
Övrig omsättning 122 19 - 69 316 257 90 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 18 -232 -90 -268 29 326 82 -296 462 196
Resultat efter finansnetto 4 -282 -115 -279 -20 298 17 -483 399 193
Årets resultat 4 -282 75 -681 -20 395 -183 -410 251 113
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 762 2 628 2 695 2 680 2 720 2 709 2 802 2 898 2 888 222
Omsättningstillgångar 1 610 191 379 503 2 856 2 240 1 821 1 547 2 371 1 666
Tillgångar 4 372 2 818 3 075 3 182 5 577 4 949 4 623 4 446 5 259 1 888
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 67 63 195 120 801 820 425 609 1 118 967
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 73 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 468 2 731 2 813 2 993 409 400 499 2 246 2 683 176
Kortfristiga skulder 837 25 67 70 4 367 3 729 3 699 1 591 1 384 699
Skulder och eget kapital 4 372 2 818 3 075 3 182 5 577 4 949 4 623 4 446 5 259 1 888
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 330 330 180 227 205 258
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 779 0 0 0 3 035 2 641 1 981 1 498 1 352 1 385
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 251 0 43 152 1 160 1 097 839 695 636 482
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
Omsättning 3 609 143 122 414 10 230 10 617 8 501 6 029 7 801 5 974
Nyckeltal
Antal anställda 4 0 0 0 11 9 8 8 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 872 - - - 901 1 151 1 051 754 1 114 853
Personalkostnader per anställd (tkr) 255 - - - 417 441 381 311 324 326
Rörelseresultat, EBITDA 49 -214 -55 -228 95 419 178 -213 531 229
Nettoomsättningförändring 2 712,10% 1,64% -64,64% -96,52% -4,31% 23,17% 39,51% -22,72% 30,58% -%
Du Pont-modellen 0,43% -10,01% -2,86% -8,42% 0,56% 6,99% 1,84% -6,55% 8,99% 10,70%
Vinstmarginal 0,54% -227,42% -72,13% -77,68% 0,31% 3,34% 1,01% -4,83% 6,06% 3,38%
Bruttovinstmarginal 53,28% 17,74% 100,00% 100,00% 62,24% 58,06% 59,74% 59,55% 54,24% 53,70%
Rörelsekapital/omsättning 22,17% 133,87% 255,74% 125,51% -15,24% -14,37% -22,33% -0,73% 12,65% 16,19%
Soliditet 1,53% 2,24% 6,34% 3,77% 14,36% 16,57% 9,19% 13,70% 22,26% 52,93%
Kassalikviditet 115,77% 376,00% 565,67% 718,57% 40,16% 38,05% 22,95% 70,77% 135,55% 153,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...