Visa allt om Elektroprojektering Uppsala AB
Visa allt om Elektroprojektering Uppsala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 7 1 650 2 568 2 769 2 351 2 315
Övrig omsättning - - - 438 9 930 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -17 -20 398 -20 932 28 85 365 502
Resultat efter finansnetto 0 6 -16 402 -19 933 47 98 363 497
Årets resultat 0 5 -16 301 -19 687 34 72 260 355
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 3 15 29 102 133 17 0
Omsättningstillgångar 729 766 892 1 077 1 072 1 553 940 1 157 1 431 1 237
Tillgångar 729 766 892 1 081 1 087 1 581 1 042 1 290 1 448 1 237
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 486 640 786 980 822 1 295 735 822 950 820
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 244 126 106 101 265 286 307 468 499 418
Skulder och eget kapital 729 766 892 1 081 1 087 1 581 1 042 1 290 1 448 1 237
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 261 378 403 391 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 570 841 725 388 458
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 369 549 582 406 332
Utdelning till aktieägare 167 155 150 178 143 454 127 120 200 130
Omsättning 0 0 0 438 16 2 580 2 568 2 769 2 351 2 315
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - 0 4 4 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 413 642 692 784 1 158
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 307 462 428 447 597
Rörelseresultat, EBITDA -6 -17 -17 409 -6 946 59 103 367 508
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -99,58% -35,75% -7,26% 17,78% 1,56% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -1,20% 59,01% 4,61% 7,67% 25,48% 40,58%
Vinstmarginal -% -% -% -% -185,71% 56,55% 1,87% 3,58% 15,70% 21,68%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 57,14% 98,85% 94,31% 86,38% 97,15% 99,61%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 11 528,57% 76,79% 24,65% 24,88% 39,64% 35,38%
Soliditet 66,67% 83,55% 88,12% 90,66% 75,62% 81,91% 70,54% 63,72% 65,61% 66,29%
Kassalikviditet 298,77% 607,94% 841,51% 1 066,34% 404,53% 543,01% 306,19% 247,22% 286,77% 295,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...