Visa allt om Eurocash Food i Åmål AB
Visa allt om Eurocash Food i Åmål AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 83 030 80 206 71 176 64 983 62 798 62 459 60 734 36 346 68 403 69 231
Övrig omsättning 977 990 252 216 68 42 24 32 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 584 2 059 1 508 1 007 689 -22 -2 077 -3 447 364 1 848
Resultat efter finansnetto 2 660 2 161 1 347 1 027 694 11 -2 309 -3 780 192 1 346
Årets resultat 16 85 836 599 393 5 -1 621 -1 649 722 1 359
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 946 2 940 3 150 3 024 2 591 1 813 2 196 2 450 12 959 15 519
Omsättningstillgångar 8 620 8 049 8 023 5 501 5 233 5 133 5 729 4 160 3 461 3 906
Tillgångar 11 566 10 989 11 174 8 525 7 824 6 945 7 925 6 610 16 420 19 425
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 210 4 194 4 109 3 273 2 675 2 282 2 277 706 2 355 1 734
Obeskattade reserver 1 115 1 108 1 263 998 786 630 630 180 2 304 3 091
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 677 792 6 370 6 804
Kortfristiga skulder 6 241 5 686 5 802 4 254 4 364 4 034 4 341 4 932 5 391 7 796
Skulder och eget kapital 11 566 10 989 11 174 8 525 7 824 6 945 7 925 6 610 16 420 19 425
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 30 902 596
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 952 5 591 5 228 4 698 4 374 4 132 4 538 2 469 4 796 4 410
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 024 1 933 1 938 1 669 1 545 1 463 1 559 1 063 2 061 1 858
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
Omsättning 84 007 81 196 71 428 65 199 62 866 62 501 60 758 36 378 68 403 69 231
Nyckeltal
Antal anställda 17 16 13 11 11 11 14 17 19 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 884 5 013 5 475 5 908 5 709 5 678 4 338 2 138 3 600 3 846
Personalkostnader per anställd (tkr) 476 472 523 551 524 496 429 235 408 381
Rörelseresultat, EBITDA 2 917 2 547 2 029 1 515 1 164 512 -1 528 -2 934 1 851 3 298
Nettoomsättningförändring 3,52% 12,69% 9,53% 3,48% 0,54% 2,84% 67,10% -% -1,20% -%
Du Pont-modellen 23,06% 20,00% 14,83% 12,38% 9,05% 0,92% -26,15% -52,00% 4,46% 9,71%
Vinstmarginal 3,21% 2,74% 2,33% 1,62% 1,13% 0,10% -3,41% -9,46% 1,07% 2,73%
Bruttovinstmarginal 21,23% 21,32% 21,20% 21,66% 20,89% 20,03% 18,29% 15,69% 14,22% 15,68%
Rörelsekapital/omsättning 2,87% 2,95% 3,12% 1,92% 1,38% 1,76% 2,29% -2,12% -2,82% -5,62%
Soliditet 43,92% 46,03% 45,59% 47,02% 41,59% 39,54% 34,59% 12,64% 24,45% 20,38%
Kassalikviditet 65,05% 66,37% 72,27% 61,82% 49,40% 59,37% 72,84% 26,72% 22,06% 16,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...