Visa allt om Anders Almström Bygg & Snickeri AB
Visa allt om Anders Almström Bygg & Snickeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 222 839 406 881 1 346 1 219 2 598 2 515 2 344 2 649
Övrig omsättning - - 11 - - - - - 12 -
Rörelseresultat (EBIT) 95 256 -38 -43 195 -62 507 15 -64 10
Resultat efter finansnetto 111 256 -29 -22 183 -53 510 102 -52 12
Årets resultat 190 200 1 4 108 0 304 61 2 18
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 6 11 17 44 72 123 175 226 5
Omsättningstillgångar 612 705 687 962 1 196 1 059 1 675 1 216 1 464 1 530
Tillgångar 612 711 699 979 1 240 1 131 1 798 1 391 1 690 1 535
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 443 409 360 509 644 671 896 711 650 739
Obeskattade reserver 49 183 183 213 242 206 262 168 153 210
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 120 119 156 257 354 254 640 511 887 587
Skulder och eget kapital 612 711 699 979 1 240 1 131 1 798 1 391 1 690 1 535
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 320 - 0 160 320 330 408
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 160 - - 0 90 88
Löner till övriga anställda 0 0 198 0 320 1 2 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 20 33 67 0 51 100 105 121
Utdelning till aktieägare 200 156 150 150 140 135 225 120 0 90
Omsättning 222 839 417 881 1 346 1 219 2 598 2 515 2 356 2 649
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 839 406 881 1 346 1 219 2 598 2 515 2 344 2 649
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 218 353 387 3 213 422 436 529
Rörelseresultat, EBITDA 101 261 -33 -16 251 -11 558 66 -29 15
Nettoomsättningförändring -73,54% 106,65% -53,92% -34,55% 10,42% -53,08% 3,30% 7,30% -11,51% -%
Du Pont-modellen 18,14% 36,57% -3,58% -1,94% 16,69% -4,69% 28,36% 7,33% -3,08% 0,85%
Vinstmarginal 50,00% 30,99% -6,16% -2,16% 15,38% -4,35% 19,63% 4,06% -2,22% 0,49%
Bruttovinstmarginal 82,88% 43,62% 62,56% 49,60% 54,83% 4,18% 100,00% 23,46% 21,63% 25,56%
Rörelsekapital/omsättning 221,62% 69,85% 130,79% 80,02% 62,56% 66,04% 39,84% 28,03% 24,62% 35,60%
Soliditet 78,63% 77,60% 71,92% 68,03% 66,32% 72,75% 60,57% 59,81% 44,98% 57,99%
Kassalikviditet 510,00% 592,44% 440,38% 374,32% 337,85% 416,93% 261,72% 237,96% 165,05% 260,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...