Visa allt om O'Tindra Brodyr Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 685 2 620 2 643 2 503 2 638 2 412 2 713 3 383 3 159 3 381
Övrig omsättning 24 - - - - 6 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 169 170 357 -8 188 77 -159 -261 -163 823
Resultat efter finansnetto 143 142 330 -33 79 -15 -174 -244 -162 785
Årets resultat 76 148 137 -33 32 -3 8 188 161 143
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 854 933 744 727 744 1 074 1 358 1 713 1 965 2 412
Omsättningstillgångar 361 398 511 424 473 518 560 547 606 906
Tillgångar 1 215 1 330 1 255 1 152 1 216 1 592 1 918 2 259 2 571 3 318
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 226 300 352 215 248 216 220 371 343 342
Obeskattade reserver 140 100 150 0 0 0 50 250 767 1 158
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 310 413 345 713 674 1 024 1 010 941 858 1 156
Kortfristiga skulder 539 518 409 224 294 351 638 696 602 662
Skulder och eget kapital 1 215 1 330 1 255 1 152 1 216 1 592 1 918 2 259 2 571 3 318
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 312 300 350 301 355 313
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 224 1 070 910 901 550 429 411 789 815 673
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 401 342 315 303 282 253 280 380 424 309
Utdelning till aktieägare 0 150 200 0 100 0 0 160 160 160
Omsättning 2 709 2 620 2 643 2 503 2 638 2 418 2 713 3 383 3 159 3 381
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 3 3 3 3 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 671 873 881 834 879 804 904 846 632 676
Personalkostnader per anställd (tkr) 419 476 413 414 387 330 352 378 325 265
Rörelseresultat, EBITDA 248 241 445 79 303 231 60 -5 95 1 138
Nettoomsättningförändring 2,48% -0,87% 5,59% -5,12% 9,37% -11,09% -19,80% 7,09% -6,57% -%
Du Pont-modellen 14,16% 13,01% 29,08% 0,00% 16,94% 8,35% -6,47% -8,01% -3,58% 27,15%
Vinstmarginal 6,41% 6,60% 13,81% 0,00% 7,81% 5,51% -4,57% -5,35% -2,91% 26,65%
Bruttovinstmarginal 91,62% 86,87% 85,43% 83,02% 85,94% 84,54% 80,76% 87,38% 89,81% 92,52%
Rörelsekapital/omsättning -6,63% -4,58% 3,86% 7,99% 6,79% 6,92% -2,88% -4,40% 0,13% 7,22%
Soliditet 27,59% 28,42% 36,86% 18,66% 20,39% 13,57% 13,35% 24,39% 34,82% 35,44%
Kassalikviditet 66,98% 76,83% 124,94% 189,29% 160,88% 147,58% 87,77% 78,59% 100,66% 136,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...