Visa allt om AB Bredaryds Möbler
Visa allt om AB Bredaryds Möbler

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 27 374 22 212 21 238 18 586 20 624 21 682 21 362 19 324 26 325 24 526
Övrig omsättning - - - 178 134 278 228 156 119 94
Rörelseresultat (EBIT) 1 762 1 529 571 1 039 -677 473 -474 262 1 397
Resultat efter finansnetto 1 616 -157 382 345 702 -964 313 -681 4 1 171
Årets resultat 923 -136 165 345 702 -964 313 -196 102 765
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 333 4 509 4 793 4 989 5 088 5 259 5 046 5 270 5 461 5 489
Omsättningstillgångar 10 946 9 760 9 632 9 547 9 337 8 961 9 064 8 485 8 998 8 551
Tillgångar 15 279 14 269 14 425 14 536 14 425 14 221 14 110 13 755 14 459 14 041
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 144 6 221 6 357 6 192 5 848 5 146 6 110 5 797 6 113 6 102
Obeskattade reserver 510 110 130 0 0 0 0 0 485 607
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 840 5 052 4 965 5 664 5 830 6 472 5 284 4 889 4 734 3 932
Kortfristiga skulder 2 785 2 886 2 973 2 680 2 747 2 603 2 716 3 069 3 126 3 399
Skulder och eget kapital 15 279 14 269 14 425 14 536 14 425 14 221 14 110 13 755 14 459 14 041
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - - 323 322 303 286
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 693 2 237 2 056 1 837 2 104 2 729 2 318 2 291 2 473 2 191
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 183 932 913 853 937 1 062 1 109 1 184 1 147 1 109
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 0 120 91
Omsättning 27 374 22 212 21 238 18 764 20 758 21 960 21 590 19 480 26 444 24 620
Nyckeltal
Antal anställda 9 8 8 8 8 10 10 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 042 2 777 2 655 2 323 2 578 2 168 2 136 1 932 2 633 2 453
Personalkostnader per anställd (tkr) 435 399 372 340 385 384 376 384 398 362
Rörelseresultat, EBITDA 1 938 195 725 770 1 263 -260 722 -283 527 1 688
Nettoomsättningförändring 23,24% 4,59% 14,27% -9,88% -4,88% 1,50% 10,55% -26,59% 7,34% -%
Du Pont-modellen 11,53% 0,15% 4,28% 4,17% 7,34% -4,76% 3,52% -3,36% 1,86% 10,03%
Vinstmarginal 6,44% 0,10% 2,91% 3,26% 5,13% -3,12% 2,33% -2,39% 1,02% 5,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 33,84% 34,65% 31,70% 33,54% 32,74% 28,22% 31,66%
Rörelsekapital/omsättning 29,81% 30,95% 31,35% 36,95% 31,95% 29,32% 29,72% 28,03% 22,31% 21,01%
Soliditet 49,36% 44,20% 44,77% 42,60% 40,54% 36,19% 43,30% 42,14% 44,69% 46,57%
Kassalikviditet 37,16% 28,52% 23,71% 38,84% 46,09% 36,30% 51,47% 44,09% 63,88% 53,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...