Visa allt om GGP Utvecklings AB
Visa allt om GGP Utvecklings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 869 3 671 3 517 3 468 2 851 2 727 2 496 2 651 3 668 3 021
Övrig omsättning - 70 573 774 416 114 182 93 - 34
Rörelseresultat (EBIT) -34 236 38 337 108 229 4 -43 11 89
Resultat efter finansnetto -37 232 37 342 111 229 5 -39 17 90
Årets resultat 2 179 27 187 58 225 5 -39 17 90
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 17 30 45 38 16 12 20 23 23
Omsättningstillgångar 855 984 1 223 1 435 928 901 470 984 1 177 866
Tillgångar 859 1 000 1 254 1 481 966 917 483 1 004 1 201 889
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 540 638 459 632 445 386 161 156 195 178
Obeskattade reserver 70 115 115 115 30 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 249 247 680 734 492 531 321 848 1 005 711
Skulder och eget kapital 859 1 000 1 254 1 481 966 917 483 1 004 1 201 889
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 268 370 455 838 375 1 011 970 891 1 349 1 080
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 38 95 251 291 177 347 315 489 349
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 869 3 741 4 090 4 242 3 267 2 841 2 678 2 744 3 668 3 055
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 869 3 671 1 759 1 156 950 682 624 663 917 755
Personalkostnader per anställd (tkr) 403 486 367 409 440 303 322 299 517 442
Rörelseresultat, EBITDA -22 250 53 354 121 235 12 -32 23 100
Nettoomsättningförändring -49,09% 4,38% 1,41% 21,64% 4,55% 9,25% -5,85% -27,73% 21,42% -%
Du Pont-modellen -3,96% 23,60% 3,19% 23,09% 11,59% 25,19% 1,24% -3,88% 1,50% 10,46%
Vinstmarginal -1,82% 6,43% 1,14% 9,86% 3,93% 8,47% 0,24% -1,47% 0,49% 3,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 40,60% 56,33% 94,87% 93,43% 91,32% 91,11% 98,28%
Rörelsekapital/omsättning 32,42% 20,08% 15,44% 20,21% 15,29% 13,57% 5,97% 5,13% 4,69% 5,13%
Soliditet 69,22% 72,77% 43,76% 48,40% 48,36% 42,09% 33,33% 15,54% 16,24% 20,02%
Kassalikviditet 343,37% 398,38% 179,85% 195,50% 188,62% 169,68% 146,42% 116,04% 117,11% 121,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...