Visa allt om Corporate Aviation Gothenburg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 142 177 211 186 202 253 250 185 167 119
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -114 -113 -46 -84 -64 -105 -160 -130 -169 -124
Resultat efter finansnetto -114 -113 -46 -84 -64 -105 -160 -130 -169 -124
Årets resultat -114 -113 -46 -84 -64 -105 -160 -130 -169 -124
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 361 439 517 594 672 750 827 915 1 002 1 090
Omsättningstillgångar 51 105 107 79 79 74 176 137 68 55
Tillgångar 412 544 624 673 751 824 1 003 1 052 1 070 1 145
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 100 100 100 105 100 100 100 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 296 375 488 533 608 700 825 894 938 1 026
Kortfristiga skulder 15 69 36 39 38 23 78 58 33 19
Skulder och eget kapital 412 544 624 673 751 824 1 003 1 052 1 070 1 145
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 142 177 211 186 202 253 250 185 167 119
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -36 -35 32 -6 14 -27 -72 -42 -81 -36
Nettoomsättningförändring -19,77% -16,11% 13,44% -7,92% -20,16% 1,20% 35,14% 10,78% 40,34% -%
Du Pont-modellen -27,67% -20,77% -7,37% -12,48% -8,52% -12,74% -15,95% -12,36% -15,79% -10,83%
Vinstmarginal -80,28% -63,84% -21,80% -45,16% -31,68% -41,50% -64,00% -70,27% -101,20% -104,20%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,35% 20,34% 33,65% 21,51% 20,30% 20,16% 39,20% 42,70% 20,96% 30,25%
Soliditet 24,27% 18,38% 16,03% 14,86% 13,98% 12,14% 9,97% 9,51% 9,35% 8,73%
Kassalikviditet 280,00% 139,13% 272,22% 179,49% 184,21% 282,61% 214,10% 213,79% 206,06% 289,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...