Visa allt om Corporate Aviation Gothenburg AB
Visa allt om Corporate Aviation Gothenburg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 179 142 177 211 186 202 253 250 185 167
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -127 -114 -113 -46 -84 -64 -105 -160 -130 -169
Resultat efter finansnetto -127 -114 -113 -46 -84 -64 -105 -160 -130 -169
Årets resultat -127 -114 -113 -46 -84 -64 -105 -160 -130 -169
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 284 361 439 517 594 672 750 827 915 1 002
Omsättningstillgångar 65 51 105 107 79 79 74 176 137 68
Tillgångar 349 412 544 624 673 751 824 1 003 1 052 1 070
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 100 100 100 100 105 100 100 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 229 296 375 488 533 608 700 825 894 938
Kortfristiga skulder 19 15 69 36 39 38 23 78 58 33
Skulder och eget kapital 349 412 544 624 673 751 824 1 003 1 052 1 070
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 179 142 177 211 186 202 253 250 185 167
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -49 -36 -35 32 -6 14 -27 -72 -42 -81
Nettoomsättningförändring 26,06% -19,77% -16,11% 13,44% -7,92% -20,16% 1,20% 35,14% 10,78% -%
Du Pont-modellen -36,39% -27,67% -20,77% -7,37% -12,48% -8,52% -12,74% -15,95% -12,36% -15,79%
Vinstmarginal -70,95% -80,28% -63,84% -21,80% -45,16% -31,68% -41,50% -64,00% -70,27% -101,20%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,70% 25,35% 20,34% 33,65% 21,51% 20,30% 20,16% 39,20% 42,70% 20,96%
Soliditet 28,65% 24,27% 18,38% 16,03% 14,86% 13,98% 12,14% 9,97% 9,51% 9,35%
Kassalikviditet 294,74% 280,00% 139,13% 272,22% 179,49% 184,21% 282,61% 214,10% 213,79% 206,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...