Visa allt om Boris Culjat Arkitekter Aktiebolag
Visa allt om Boris Culjat Arkitekter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 44 140 273 932 799 858 558
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -87 -61 -139 -16 -10 66 185 45 10 12
Resultat efter finansnetto -137 -59 -137 -14 -10 66 199 50 9 12
Årets resultat -137 -59 -137 -14 -10 48 181 50 9 12
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 50 50 50 53 56 59 12 0 0
Omsättningstillgångar 86 268 323 651 700 785 703 367 458 318
Tillgångar 86 318 373 701 753 841 761 378 458 318
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 196 255 392 406 416 368 218 168 159
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 115 103 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 7 15 309 346 424 393 160 290 159
Skulder och eget kapital 86 318 373 701 753 841 761 378 458 318
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 13 60 47 185 342 213
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 67 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 1 6 8 57 143 83
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0
Omsättning 0 0 0 44 140 273 932 799 858 558
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 70 137 466 400 286 186
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 9 35 30 123 185 100
Rörelseresultat, EBITDA -87 -61 -139 -13 -7 69 188 48 10 12
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -68,57% -48,72% -70,71% 16,65% -6,88% 53,76% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -2,00% -1,20% 7,97% 26,15% 13,23% 2,40% 3,77%
Vinstmarginal -% -% -% -31,82% -6,43% 24,54% 21,35% 6,26% 1,28% 2,15%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 777,27% 252,86% 132,23% 33,26% 25,91% 19,58% 28,49%
Soliditet 68,60% 61,64% 68,36% 55,92% 53,92% 49,46% 48,36% 57,67% 36,68% 50,00%
Kassalikviditet 318,52% 3 828,57% 2 153,33% 210,68% 202,31% 185,14% 178,88% 229,38% 157,93% 200,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...