Visa allt om Lundberg & Johansson Reklam AB
Visa allt om Lundberg & Johansson Reklam AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 204 1 575 3 021 3 546 4 031 5 354 2 692 1 014 448 1 064
Övrig omsättning - 50 - - - 91 105 832 137 110
Rörelseresultat (EBIT) 172 -910 -18 45 244 1 213 110 416 -292 103
Resultat efter finansnetto 174 -908 6 87 306 1 229 107 449 -250 128
Årets resultat 174 -504 4 32 158 691 173 439 -288 160
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 108 80 142 188 46 44 41 31 5 8
Omsättningstillgångar 2 017 1 824 3 258 3 328 3 757 3 859 2 370 2 089 1 611 1 938
Tillgångar 2 125 1 904 3 399 3 517 3 803 3 903 2 410 2 119 1 616 1 946
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 551 1 377 2 246 2 242 2 271 2 232 1 601 1 578 1 139 1 427
Obeskattade reserver 0 0 403 413 383 300 0 66 190 190
Avsättningar (tkr) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 560 527 750 861 1 150 1 370 809 475 287 328
Skulder och eget kapital 2 125 1 904 3 399 3 517 3 803 3 903 2 410 2 119 1 616 1 946
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 395 392 350 292 285 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 686 750 931 966 491 546 453 114 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 163 385 441 435 415 320 358 203 193 171
Utdelning till aktieägare 0 0 365 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 204 1 625 3 021 3 546 4 031 5 445 2 797 1 846 585 1 174
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 735 525 1 007 1 182 1 344 1 785 897 507 448 1 064
Personalkostnader per anställd (tkr) 379 410 485 488 457 476 404 336 523 492
Rörelseresultat, EBITDA 214 -864 29 87 260 1 226 120 418 -290 106
Nettoomsättningförändring 39,94% -47,86% -14,81% -12,03% -24,71% 98,89% 165,48% 126,34% -57,89% -%
Du Pont-modellen 8,61% -47,32% 0,26% 2,73% 8,13% 31,51% 4,61% 21,19% -15,47% 6,63%
Vinstmarginal 8,30% -57,21% 0,30% 2,71% 7,67% 22,97% 4,12% 44,28% -55,80% 12,12%
Bruttovinstmarginal 82,30% 53,08% 65,94% 66,27% 56,29% 60,20% 67,87% 66,47% 86,38% 78,29%
Rörelsekapital/omsättning 66,11% 82,35% 83,02% 69,57% 64,67% 46,49% 57,99% 159,17% 295,54% 151,32%
Soliditet 72,99% 72,32% 75,33% 72,40% 67,14% 62,85% 66,43% 76,71% 78,95% 80,36%
Kassalikviditet 360,18% 346,11% 434,40% 386,53% 326,70% 281,68% 292,95% 439,79% 561,32% 590,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...