Visa allt om Datapartner Stransky Aktiebolag
Visa allt om Datapartner Stransky Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 100 3 108 3 505 2 954 3 561 3 618 2 996 5 446 5 039 4 351
Övrig omsättning - 27 - - - - 49 30 20 -
Rörelseresultat (EBIT) 103 30 180 -132 373 389 235 -176 226 175
Resultat efter finansnetto 34 -94 48 -287 225 276 124 -363 63 44
Årets resultat 34 -94 48 -229 132 248 124 -363 63 44
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 129 2 686 2 731 2 805 2 902 2 946 3 035 3 209 3 278 3 342
Omsättningstillgångar 589 319 582 614 598 629 681 653 984 586
Tillgångar 717 3 005 3 312 3 419 3 500 3 575 3 716 3 862 4 262 3 927
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 373 339 433 385 614 682 463 339 652 588
Obeskattade reserver 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 372 2 442 2 596 2 354 2 510 2 684 3 039 2 882 2 863
Kortfristiga skulder 345 294 437 438 474 384 569 484 728 475
Skulder och eget kapital 717 3 005 3 312 3 419 3 500 3 575 3 716 3 862 4 262 3 927
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 743 650 54 672 599 637
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 947 1 091 1 155 1 104 389 386 723 1 246 1 117 933
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 493 543 556 539 520 489 435 874 731 657
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 100 3 135 3 505 2 954 3 561 3 618 3 045 5 476 5 059 4 351
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 033 1 036 1 168 985 1 187 1 206 999 908 840 870
Personalkostnader per anställd (tkr) 490 554 579 558 560 517 415 476 418 452
Rörelseresultat, EBITDA 133 96 254 -44 463 499 369 -19 378 275
Nettoomsättningförändring -0,26% -11,33% 18,65% -17,05% -1,58% 20,76% -44,99% 8,08% 15,81% -%
Du Pont-modellen 14,37% 1,00% 5,43% -3,86% 10,66% 10,88% 6,32% -4,56% 5,30% 4,46%
Vinstmarginal 3,32% 0,97% 5,14% -4,47% 10,47% 10,75% 7,84% -3,23% 4,49% 4,02%
Bruttovinstmarginal 70,77% 73,20% 73,07% 75,66% 78,01% 75,23% 75,13% 69,79% 70,45% 71,29%
Rörelsekapital/omsättning 7,87% 0,80% 4,14% 5,96% 3,48% 6,77% 3,74% 3,10% 5,08% 2,55%
Soliditet 52,02% 11,28% 13,07% 11,26% 18,76% 19,08% 12,46% 8,78% 15,30% 14,97%
Kassalikviditet 163,19% 102,04% 126,77% 123,29% 113,71% 154,69% 81,55% 121,69% 126,92% 114,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...