Visa allt om Aktiebolaget Leif Wicksell
Visa allt om Aktiebolaget Leif Wicksell

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 715 0 168 0 25 32 6
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -10 -11 702 -180 157 -126 18 12 3
Resultat efter finansnetto -8 275 -639 702 -180 157 -126 18 12 3
Årets resultat -8 275 -639 557 -180 155 -135 13 9 2
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 584 971 267 507 349 490 1 017 517
Omsättningstillgångar 277 486 146 25 36 27 20 20 19 19
Tillgångar 277 486 730 995 303 534 369 509 1 036 536
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 268 339 64 703 147 377 222 357 544 535
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 147 666 292 157 157 147 152 492 1
Skulder och eget kapital 277 486 730 995 303 534 369 509 1 036 536
Löner & utdelning (tkr)
2015-09 2014-09 2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 63 0 0 0 50 0 0 200 0
Omsättning 0 0 0 715 0 168 0 25 32 6
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -10 -11 702 -180 157 -126 18 12 3
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -100,00% -% -100,00% -21,88% 433,33% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 70,55% -% 29,40% -% 3,54% 1,25% 0,56%
Vinstmarginal -% -% -% 98,18% -% 93,45% -% 72,00% 40,62% 50,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -37,34% -% -77,38% -% -528,00% -1 478,12% 300,00%
Soliditet 96,75% 69,75% 8,77% 70,65% 48,51% 70,60% 60,16% 70,14% 52,51% 99,81%
Kassalikviditet 2 770,00% 330,61% 21,92% 8,56% 22,93% 17,20% 13,61% 13,16% 3,86% 1 900,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...