Visa allt om Inspectera Norrköping AB
Visa allt om Inspectera Norrköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 608 8 200 8 306 5 872 5 616 4 564 5 019 5 303 5 203 4 278
Övrig omsättning 268 197 - - - 12 7 - 29 -
Rörelseresultat (EBIT) 713 165 434 26 426 23 264 455 440 -1
Resultat efter finansnetto 703 1 798 547 21 445 13 256 482 484 12
Årets resultat 600 1 808 539 0 258 21 490 274 259 10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 56 128 148 132 158 226 274 319 390
Omsättningstillgångar 6 259 6 736 5 272 5 369 4 421 4 357 3 752 5 576 3 819 3 551
Tillgångar 6 292 6 792 5 400 5 517 4 553 4 515 3 978 5 850 4 138 3 941
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 810 2 160 1 152 1 072 1 072 1 214 1 193 1 071 1 007 1 218
Obeskattade reserver 236 304 371 492 486 400 419 839 759 640
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 246 4 329 3 877 3 953 2 995 2 901 2 366 3 941 2 373 2 083
Skulder och eget kapital 6 292 6 792 5 400 5 517 4 553 4 515 3 978 5 850 4 138 3 941
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 392 385 345 341 322 301
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 639 3 582 3 139 2 461 1 587 1 291 1 170 1 359 1 185 1 029
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 433 1 303 1 168 912 743 645 578 766 769 583
Utdelning till aktieägare 0 1 950 800 0 0 0 0 0 210 470
Omsättning 8 876 8 397 8 306 5 872 5 616 4 576 5 026 5 303 5 232 4 278
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 9 7 6 6 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 861 820 923 839 936 761 837 884 1 041 856
Personalkostnader per anställd (tkr) 515 494 488 493 464 397 362 420 452 396
Rörelseresultat, EBITDA 736 194 470 63 469 89 351 551 552 167
Nettoomsättningförändring 4,98% -1,28% 41,45% 4,56% 23,05% -9,07% -5,36% 1,92% 21,62% -%
Du Pont-modellen 11,36% 26,47% 10,15% 0,69% 10,24% 0,73% 7,09% 8,96% 11,89% 0,61%
Vinstmarginal 8,31% 21,93% 6,60% 0,65% 8,30% 0,72% 5,62% 9,88% 9,46% 0,56%
Bruttovinstmarginal 86,65% 85,40% 88,37% 84,91% 84,97% 82,01% 83,04% 81,97% 85,62% 84,83%
Rörelsekapital/omsättning 11,77% 29,35% 16,80% 24,11% 25,39% 31,90% 27,62% 30,83% 27,79% 34,32%
Soliditet 15,80% 35,29% 26,69% 26,00% 31,41% 33,42% 37,75% 28,63% 37,54% 42,60%
Kassalikviditet 116,76% 153,20% 132,99% 133,24% 142,90% 144,61% 149,75% 138,29% 155,20% 164,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...