Visa allt om Piscator's Bil AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 697 4 070 4 081 4 444 4 459 3 944 3 517 3 531 3 559 3 799
Övrig omsättning 366 21 52 23 1 12 5 - - 54
Rörelseresultat (EBIT) -214 -146 92 110 168 109 70 85 30 61
Resultat efter finansnetto -244 -209 38 76 130 62 18 35 -26 1
Årets resultat -244 -66 3 30 35 49 10 16 -26 1
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 401 440 538 183 138 141 158 92 148 173
Omsättningstillgångar 506 634 661 580 708 532 578 531 495 671
Tillgångar 907 1 073 1 199 763 845 674 736 623 643 845
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -61 105 170 167 138 126 78 67 52 78
Obeskattade reserver 0 0 143 117 87 9 19 19 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 380 173 206 0 0 13 35 0 0 0
Kortfristiga skulder 587 796 680 479 621 525 605 536 592 767
Skulder och eget kapital 907 1 073 1 199 763 845 674 736 623 643 845
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 392 454 342 364 334 324
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 089 1 446 1 205 1 259 764 507 399 354 416 443
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 453 480 395 450 433 385 338 322 310 299
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0
Omsättning 4 063 4 091 4 133 4 467 4 460 3 956 3 522 3 531 3 559 3 853
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 5 4 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 739 678 816 1 111 1 115 986 1 172 1 177 1 186 1 266
Personalkostnader per anställd (tkr) 310 219 225 341 313 288 325 347 356 356
Rörelseresultat, EBITDA -85 -16 181 143 195 137 102 142 70 145
Nettoomsättningförändring -9,16% -0,27% -8,17% -0,34% 13,06% 12,14% -0,40% -0,79% -6,32% -%
Du Pont-modellen -23,59% -13,51% 7,92% 15,47% 20,95% 17,06% 9,51% 13,64% 4,67% 7,22%
Vinstmarginal -5,79% -3,56% 2,33% 2,66% 3,97% 2,92% 1,99% 2,41% 0,84% 1,61%
Bruttovinstmarginal 59,72% 54,91% 54,86% 55,51% 53,82% 52,00% 53,37% 54,77% 53,27% 51,01%
Rörelsekapital/omsättning -2,19% -3,98% -0,47% 2,27% 1,95% 0,18% -0,77% -0,14% -2,73% -2,53%
Soliditet -6,73% 9,79% 22,97% 33,19% 23,92% 19,68% 12,46% 12,95% 8,09% 9,23%
Kassalikviditet 60,99% 63,94% 77,06% 81,63% 81,96% 64,00% 54,55% 45,71% 43,24% 46,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...