Visa allt om Medicarta AB
Visa allt om Medicarta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 33 107 239 248 220 33 15
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 -38 -21 10 46 144 167 130 6 1
Resultat efter finansnetto -16 -38 -21 8 44 142 165 130 6 1
Årets resultat -16 -38 -21 6 28 92 116 69 4 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 090 640 640 1 090 1 090 1 050 1 050 102 104 107
Omsättningstillgångar 15 469 466 40 33 66 97 201 47 35
Tillgångar 1 105 1 109 1 106 1 130 1 123 1 116 1 147 303 152 142
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 359 375 413 427 420 407 315 199 130 126
Obeskattade reserver 0 0 0 30 30 30 30 30 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 747 0 0 670 652 627 753 2 0 0
Kortfristiga skulder 0 735 693 4 20 53 49 72 22 16
Skulder och eget kapital 1 105 1 109 1 106 1 130 1 123 1 116 1 147 303 152 142
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
Omsättning 0 0 0 33 107 239 248 220 33 15
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 33 107 239 248 220 33 15
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -16 -38 -21 10 46 144 169 158 8 3
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -69,16% -55,23% -3,63% 12,73% 566,67% 120,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 0,88% 4,10% 12,90% 14,56% 42,90% 3,95% 0,70%
Vinstmarginal -% -% -% 30,30% 42,99% 60,25% 67,34% 59,09% 18,18% 6,67%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 109,09% 12,15% 5,44% 19,35% 58,64% 75,76% 126,67%
Soliditet 32,49% 33,81% 37,34% 39,74% 39,37% 38,45% 29,39% 72,81% 85,53% 88,73%
Kassalikviditet -% 63,81% 67,24% 1 000,00% 165,00% 124,53% 197,96% 279,17% 213,64% 218,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...