Visa allt om EFESO Consulting AB
Visa allt om EFESO Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 34 569 41 649 48 283 63 226 77 102 60 504 77 166 71 026 61 481 48 441
Övrig omsättning 202 429 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -307 1 061 -3 656 -2 851 3 538 215 3 627 10 989 8 350 6 313
Resultat efter finansnetto -418 789 -3 949 -3 100 3 374 64 3 661 11 378 8 576 6 384
Årets resultat -418 785 -3 949 -1 869 2 390 15 3 138 7 437 6 148 4 599
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 532 261 1 140 1 150 1 141 509 881 67 117 142
Omsättningstillgångar 11 134 12 959 17 528 21 644 26 784 22 454 27 134 28 123 21 934 20 505
Tillgångar 11 665 13 220 18 668 22 793 27 925 22 964 28 015 28 190 22 050 20 647
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 649 1 067 -2 919 1 029 2 990 615 3 101 8 850 7 413 5 765
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 227 1 227 1 227 1 864 864 885
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 1 253 3 683 2 778 2 154
Långfristiga skulder 3 650 4 791 10 297 9 664 6 026 4 726 9 276 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 366 7 361 11 291 12 100 17 682 16 396 13 158 13 794 10 996 11 843
Skulder och eget kapital 11 665 13 220 18 668 22 793 27 925 22 964 28 015 28 190 22 050 20 647
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 1 062 1 068 2 422 6 485 6 065 1 543 2 024 1 811
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 332 13 197 15 619 21 070 19 062 16 009 14 227 8 438 5 918 2 692
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 016 5 617 7 431 10 057 8 567 - 9 335 5 118 5 101 2 245
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 390 15 2 500 8 000 6 000 4 500
Omsättning 34 771 42 078 48 283 63 226 77 102 60 504 77 166 71 026 61 481 48 441
Nyckeltal
Antal anställda 17 17 23 27 29 30 34 19 15 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 033 2 450 2 099 2 342 2 659 2 017 2 270 3 738 4 099 4 404
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 020 1 158 1 063 1 271 1 111 980 909 1 029 1 201 675
Rörelseresultat, EBITDA -252 1 069 -3 646 -2 836 3 748 478 3 930 11 031 8 396 6 357
Nettoomsättningförändring -17,00% -13,74% -23,63% -18,00% 27,43% -21,59% 8,64% 15,53% 26,92% -%
Du Pont-modellen -2,61% 8,03% -19,58% -12,47% 12,75% 1,05% 13,57% 40,41% 38,90% 30,92%
Vinstmarginal -0,88% 2,55% -7,57% -4,50% 4,62% 0,40% 4,93% 16,04% 13,95% 13,18%
Bruttovinstmarginal 68,27% 64,61% 61,65% 68,40% 67,64% 64,79% 59,69% 50,32% 50,80% 35,19%
Rörelsekapital/omsättning 10,90% 13,44% 12,92% 15,10% 11,81% 10,01% 18,11% 20,17% 17,79% 17,88%
Soliditet 5,56% 8,07% -15,64% 4,51% 13,95% 6,62% 14,30% 36,15% 36,44% 31,01%
Kassalikviditet 151,15% 153,82% 155,24% 138,68% 132,67% 136,95% 206,22% 203,88% 199,47% 173,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...