Visa allt om ELITELDA Installation AB
Visa allt om ELITELDA Installation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 3 265 7 881 12 442 18 808
Övrig omsättning - - 89 - 50 - 100 11 5 3
Rörelseresultat (EBIT) -8 -23 70 -14 26 -51 -557 617 729 1 547
Resultat efter finansnetto 119 -24 69 -12 35 -49 -555 646 739 1 609
Årets resultat 98 -24 60 -12 35 -49 169 566 767 1 374
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 421 413 461
Omsättningstillgångar 258 667 886 973 1 158 1 251 1 470 3 026 4 247 6 220
Tillgångar 258 667 886 973 1 158 1 251 1 470 3 448 4 659 6 681
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 219 631 856 946 1 101 1 194 1 370 1 649 1 732 2 371
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 792 945 1 317
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 40 35 30 28 57 57 99 1 007 1 982 2 994
Skulder och eget kapital 258 667 886 973 1 158 1 251 1 470 3 448 4 659 6 681
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 150 525 506 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 842 1 269 2 767 3 785
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 425 864 1 315 1 796
Utdelning till aktieägare 0 511 200 150 143 128 128 448 650 1 405
Omsättning 0 0 89 0 50 0 3 365 7 892 12 447 18 811
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 4 5 10 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 816 1 576 1 244 1 567
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 360 538 475 519
Rörelseresultat, EBITDA -8 -23 70 -14 26 -51 -557 621 736 1 567
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -58,57% -36,66% -33,85% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -37,01% 18,94% 17,17% 24,74%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -16,66% 8,29% 6,43% 8,79%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 60,64% 62,09% 42,90% 45,94%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 41,99% 25,62% 18,20% 17,15%
Soliditet 84,88% 94,60% 96,61% 97,23% 95,08% 95,44% 93,20% 64,36% 51,78% 49,68%
Kassalikviditet 645,00% 1 905,71% 2 953,33% 3 475,00% 2 031,58% 2 194,74% 1 484,85% 269,02% 214,28% 207,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...