Visa allt om Bossinger Holding AB
Visa allt om Bossinger Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 39 0 1 944 85 3 041 1 506 781 680 788 574
Övrig omsättning 300 333 324 361 200 - 86 93 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 35 1 836 -369 2 673 20 -26 506 430 68
Resultat efter finansnetto 980 -540 1 639 1 422 6 087 -13 1 189 352 -1 384 20
Årets resultat 980 5 863 1 197 4 592 -13 -11 -718 -1 530 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 874 19 507 18 449 16 408 15 617 11 695 8 053 4 181 3 787 2 912
Omsättningstillgångar 4 112 998 1 389 3 360 1 506 2 703 1 718 306 654 245
Tillgångar 25 986 20 504 19 838 19 768 17 122 14 398 9 771 4 488 4 441 3 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 930 8 950 8 945 8 382 7 185 129 1 451 262 780 210
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 129 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 769 5 724 4 115 5 301 5 440 5 920 3 796 2 750 2 392 2 482
Kortfristiga skulder 2 287 5 830 6 778 6 085 4 497 8 350 4 525 1 476 1 139 415
Skulder och eget kapital 25 986 20 504 19 838 19 768 17 122 14 398 9 771 4 488 4 441 3 157
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 9
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 339 333 2 268 446 3 241 1 506 867 773 788 574
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 788 574
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 47 43
Rörelseresultat, EBITDA 99 135 1 909 -296 2 746 129 56 542 468 118
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 2 187,06% -97,20% 101,93% 92,83% 14,85% -13,71% 37,28% -%
Du Pont-modellen 6,98% -% 12,99% 10,84% 37,61% 5,00% 13,00% 11,30% -28,57% 2,38%
Vinstmarginal 4 651,28% -% 132,56% 2 520,00% 211,77% 47,81% 162,61% 74,56% -161,04% 13,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,62% 99,26% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4 679,49% -% -277,21% -3 205,88% -98,36% -374,97% -359,41% -172,06% -61,55% -29,62%
Soliditet 38,21% 43,65% 45,09% 42,40% 41,96% 0,90% 14,85% 5,84% 19,66% 7,79%
Kassalikviditet 179,80% 17,12% 20,49% 55,22% 33,49% 32,37% 37,97% 20,73% 57,42% 59,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...