Visa allt om Bilbolaget Autoservice Karlsson & Fingal AB
Visa allt om Bilbolaget Autoservice Karlsson & Fingal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 025 4 438 4 480 4 601 4 786 4 945 4 646 4 392 3 965 3 629
Övrig omsättning 51 48 8 28 18 1 124 - - 25
Rörelseresultat (EBIT) 169 82 22 80 158 255 144 94 74 -104
Resultat efter finansnetto 119 11 -67 -7 55 174 51 9 14 -154
Årets resultat 83 11 -67 -14 49 106 16 4 -30 -151
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 2 9 17 29 44 86 122 134 135
Omsättningstillgångar 1 124 1 317 1 329 1 380 1 710 1 409 1 218 1 182 1 052 965
Tillgångar 1 124 1 320 1 338 1 397 1 739 1 454 1 305 1 303 1 186 1 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 184 101 90 157 171 122 16 1 -3 27
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 86 0 55 115 271 512 420 438 440 404
Kortfristiga skulder 855 1 219 1 193 1 125 1 297 821 869 865 749 670
Skulder och eget kapital 1 124 1 320 1 338 1 397 1 739 1 454 1 305 1 303 1 186 1 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 244 236 239 206 220 205
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 199 1 102 1 079 1 073 810 719 739 669 510 442
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 449 368 375 387 366 330 352 341 276 218
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0
Omsättning 5 076 4 486 4 488 4 629 4 804 4 946 4 770 4 392 3 965 3 654
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 256 1 110 1 120 1 150 1 197 1 236 1 162 1 098 1 322 1 210
Personalkostnader per anställd (tkr) 424 378 375 369 363 331 340 315 347 302
Rörelseresultat, EBITDA 171 88 30 92 173 297 180 130 106 -75
Nettoomsättningförändring 13,23% -0,94% -2,63% -3,87% -3,22% 6,44% 5,78% 10,77% 9,26% -%
Du Pont-modellen 15,30% 6,59% 1,87% 6,08% 9,32% 17,61% 11,03% 7,21% 6,24% -9,36%
Vinstmarginal 3,42% 1,96% 0,56% 1,85% 3,38% 5,18% 3,10% 2,14% 1,87% -2,84%
Bruttovinstmarginal 52,78% 53,83% 52,77% 50,14% 53,26% 49,85% 47,46% 47,13% 48,63% 38,69%
Rörelsekapital/omsättning 5,35% 2,21% 3,04% 5,54% 8,63% 11,89% 7,51% 7,22% 7,64% 8,13%
Soliditet 16,37% 7,65% 6,73% 11,24% 9,83% 8,39% 1,23% 0,08% -0,25% 2,45%
Kassalikviditet 59,65% 46,43% 41,41% 45,96% 57,36% 76,13% 51,67% 79,19% 56,34% 43,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...