Visa allt om Ambio Duvkullan AB
Visa allt om Ambio Duvkullan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -30 -80 -66 -307 -796 -596 -795 -506 -59
Resultat efter finansnetto 211 202 192 229 245 182 349 259 133 282
Årets resultat 164 157 118 123 135 121 257 167 96 203
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 461 278 482 408 398 548 387 242 0
Omsättningstillgångar 264 143 288 61 110 159 100 60 43 315
Tillgångar 564 604 566 543 518 557 648 447 286 315
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 273 258 276 298 325 329 408 271 199 203
Obeskattade reserver 164 164 164 121 61 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 99 153 98 124 132 228 239 176 87 112
Skulder och eget kapital 564 604 566 543 518 557 648 447 286 315
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 180 540 403 482 345 39
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 10 52 112 242 175 220 145 12
Utdelning till aktieägare 170 150 0 140 150 140 200 170 95 100
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 61 302 - 588 716 492 51
Rörelseresultat, EBITDA -11 -30 -80 -66 -307 -796 -596 -795 -506 -59
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 71,09% 63,89% 71,36% 71,30% 71,42% 59,07% 62,96% 60,63% 69,58% 64,44%
Kassalikviditet 266,67% 93,46% 293,88% 49,19% 83,33% 69,74% 41,84% 34,09% 49,43% 281,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...