Visa allt om Ambio Duvkullan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 14
Rörelseresultat (EBIT) -30 -80 -66 -307 -796 -596 -795 -506 -59 14
Resultat efter finansnetto 202 192 229 245 182 349 259 133 282 14
Årets resultat 157 118 123 135 121 257 167 96 203 14
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 461 278 482 408 398 548 387 242 0 0
Omsättningstillgångar 143 288 61 110 159 100 60 43 315 0
Tillgångar 604 566 543 518 557 648 447 286 315 0
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 258 276 298 325 329 408 271 199 203 0
Obeskattade reserver 164 164 121 61 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 153 98 124 132 228 239 176 87 112 0
Skulder och eget kapital 604 566 543 518 557 648 447 286 315 0
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 180 540 403 482 345 39 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 10 52 112 242 175 220 145 12 0
Utdelning till aktieägare 150 0 140 150 140 200 170 95 100 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 61 302 - 588 716 492 51 -
Rörelseresultat, EBITDA -30 -80 -66 -307 -796 -596 -795 -506 -59 14
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 63,89% 71,36% 71,30% 71,42% 59,07% 62,96% 60,63% 69,58% 64,44% -%
Kassalikviditet 93,46% 293,88% 49,19% 83,33% 69,74% 41,84% 34,09% 49,43% 281,25% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...