Visa allt om ROSEVO AB
Visa allt om ROSEVO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 31 101 8 5 8 12 16 143 525 672
Övrig omsättning - - - - - - - 2 86 -
Rörelseresultat (EBIT) -14 90 -28 -4 -6 4 -9 -22 148 18
Resultat efter finansnetto -13 91 -25 0 -2 5 -8 -18 151 19
Årets resultat -1 57 -5 0 -1 4 -8 1 79 19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 6 9 13
Omsättningstillgångar 236 272 185 201 207 198 195 217 362 325
Tillgångar 236 272 185 201 207 198 196 223 372 339
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 209 209 153 157 157 158 155 163 221 153
Obeskattade reserver 6 18 0 20 20 21 21 21 44 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 45 33 24 30 19 21 39 106 180
Skulder och eget kapital 236 272 185 201 207 198 196 223 372 339
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 0 15 0 0 0 0 0 125 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 0 2 0 0 0 0 8 114 121
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 60 10
Omsättning 31 101 8 5 8 12 16 145 611 672
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 525 672
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 220 447
Rörelseresultat, EBITDA -14 90 -28 -4 -6 6 -5 -18 152 28
Nettoomsättningförändring -69,31% 1 162,50% 60,00% -37,50% -33,33% -25,00% -88,81% -72,76% -21,88% -%
Du Pont-modellen -5,93% 33,46% -13,51% 0,50% -0,97% 2,53% -4,08% -8,07% 40,32% 5,60%
Vinstmarginal -45,16% 90,10% -312,50% 20,00% -25,00% 41,67% -50,00% -12,59% 28,57% 2,83%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 693,55% 224,75% 1 900,00% 3 540,00% 2 212,50% 1 491,67% 1 087,50% 124,48% 48,76% 21,58%
Soliditet 90,54% 82,00% 82,70% 85,44% 82,97% 87,61% 86,98% 79,87% 67,92% 46,41%
Kassalikviditet 1 123,81% 604,44% 560,61% 837,50% 690,00% 1 042,11% 928,57% 556,41% 341,51% 180,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...