Visa allt om Spett och Slägga Aktiebolag
Visa allt om Spett och Slägga Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 818 911 817 932 906 928 745 742 849 611
Övrig omsättning - 51 - - - 39 34 35 - -
Rörelseresultat (EBIT) -26 136 6 65 -15 123 4 25 46 -75
Resultat efter finansnetto -33 124 -6 55 -24 109 -12 10 29 -94
Årets resultat 0 36 -8 26 -12 71 -12 10 29 -94
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 360 434 507 246 258 265 259 208 222 241
Omsättningstillgångar 102 160 79 88 110 112 54 120 79 51
Tillgångar 463 594 586 333 368 377 312 329 301 293
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 198 197 161 169 143 155 84 96 86 56
Obeskattade reserver 50 88 15 15 0 15 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 49 0 252 19 83 79 122 161 112 156
Kortfristiga skulder 165 308 157 130 141 127 107 71 103 80
Skulder och eget kapital 463 594 586 333 368 377 312 329 301 293
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 290 202 4 254 82
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 304 254 249 299 315 11 46 247 11 31
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 111 97 96 108 110 169 161 105 66 26
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 818 962 817 932 906 967 779 777 849 611
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 818 911 817 932 906 928 745 742 849 611
Personalkostnader per anställd (tkr) 491 425 415 488 508 546 462 430 452 229
Rörelseresultat, EBITDA 47 209 49 77 -3 135 21 39 66 -49
Nettoomsättningförändring -10,21% 11,51% -12,34% 2,87% -2,37% 24,56% 0,40% -12,60% 38,95% -%
Du Pont-modellen -5,62% 22,90% 1,02% 19,52% -4,08% 32,63% 1,28% 7,60% 15,28% -25,60%
Vinstmarginal -3,18% 14,93% 0,73% 6,97% -1,66% 13,25% 0,54% 3,37% 5,42% -12,27%
Bruttovinstmarginal 98,53% 99,01% 99,02% 96,89% 98,01% 95,26% 98,52% 100,00% 99,88% 97,05%
Rörelsekapital/omsättning -7,70% -16,25% -9,55% -4,51% -3,42% -1,62% -7,11% 6,60% -2,83% -4,75%
Soliditet 51,19% 44,72% 29,47% 54,07% 38,86% 44,05% 26,92% 29,18% 28,57% 19,11%
Kassalikviditet 61,82% 51,95% 50,32% 67,69% 78,01% 88,19% 50,47% 169,01% 76,70% 63,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...