Visa allt om Cisturbine AB
Visa allt om Cisturbine AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 800 450 788 0 37 700 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000
Övrig omsättning - 54 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -558 -884 533 0 20 041 27 665 27 851 28 238 28 432 28 555
Resultat efter finansnetto -557 -881 533 0 20 309 34 880 36 989 -15 323 27 386 52 008
Årets resultat -229 488 416 0 233 116 41 404 32 814 -4 920 27 604 41 914
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 981 27 005 27 103 0 0 302 085 499 978 544 956 536 927 581 620
Omsättningstillgångar 3 231 2 804 3 752 116 116 145 598 0 0 0 0
Tillgångar 29 212 29 809 30 856 116 116 447 683 499 978 544 956 536 927 581 620
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 231 460 60 116 116 116 116 116 116 116
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 295 995 317 294 324 829 333 318 344 271
Avsättningar (tkr) 33 98 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 28 620 28 884 30 351 0 0 130 880 160 622 196 138 183 224 215 522
Kortfristiga skulder 328 367 445 0 0 20 692 21 946 23 873 20 269 21 711
Skulder och eget kapital 29 212 29 809 30 856 116 116 447 683 499 978 544 956 536 927 581 620
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 800 504 788 0 37 700 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 466 96 717 0 37 700 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000
Nettoomsättningförändring 77,78% -42,89% -% -100,00% -27,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen -1,91% -2,96% 1,73% -% 18 289,66% 8,22% 8,07% 5,18% 7,61% 11,47%
Vinstmarginal -69,62% -195,78% 67,89% -% 56,28% 70,76% 77,63% 54,30% 78,53% 128,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 362,88% 541,56% 419,67% -% 0,31% 240,20% -42,20% -45,91% -38,98% -41,75%
Soliditet 0,79% 1,54% 0,19% 100,00% 100,00% 48,75% 46,79% 42,94% 44,72% 42,64%
Kassalikviditet 985,06% 764,03% 843,15% -% -% 703,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...