Visa allt om Förvaltningskonsulterna i Strömma Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 704 1 420 1 220 709 1 703 660 1 007 803 1 667 833
Övrig omsättning 39 - - 34 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -112 28 77 -299 -40 -28 349 117 173 157
Resultat efter finansnetto -112 -12 65 -314 -50 -30 344 107 165 150
Årets resultat -112 -12 65 -107 -5 1 209 57 83 60
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 47 200 250 300 46 74 113 153 45
Omsättningstillgångar 176 263 331 222 592 717 920 650 653 668
Tillgångar 212 310 532 472 892 763 993 763 806 713
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 209 221 156 264 318 418 269 312 329
Obeskattade reserver 0 0 0 0 207 254 291 240 218 171
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 92 147 202 20 50 80 110 32
Kortfristiga skulder 114 100 218 169 220 171 235 173 166 182
Skulder och eget kapital 212 310 532 472 892 763 993 763 806 713
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 357 267 185 98 115 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 129 323 385 469 0 0 0 14 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 49 128 148 173 138 108 263 57 51 55
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 50 100 60 100 100
Omsättning 743 1 420 1 220 743 1 703 660 1 007 803 1 667 833
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 704 1 420 1 220 709 1 703 660 1 007 803 1 667 833
Personalkostnader per anställd (tkr) 181 451 533 643 506 379 264 178 187 197
Rörelseresultat, EBITDA -97 56 127 -249 21 10 389 157 217 172
Nettoomsättningförändring -50,42% 16,39% 72,07% -58,37% 158,03% -34,46% 25,40% -51,83% 100,12% -%
Du Pont-modellen -52,83% 9,03% 14,47% -63,35% -4,48% -3,67% 35,15% 15,33% 21,46% 22,02%
Vinstmarginal -15,91% 1,97% 6,31% -42,17% -2,35% -4,24% 34,66% 14,57% 10,38% 18,85%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 80,82% 89,99% 49,27% 94,55% 94,24% 76,59% 40,01% 77,55%
Rörelsekapital/omsättning 8,81% 11,48% 9,26% 7,48% 21,84% 82,73% 68,02% 59,40% 29,21% 58,34%
Soliditet 46,23% 67,42% 41,54% 33,05% 46,70% 66,21% 63,19% 57,90% 58,18% 63,41%
Kassalikviditet 141,23% 263,00% 151,83% 131,36% 269,09% 71,93% 141,28% 41,62% 46,99% 67,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...