Visa allt om Förvaltningskonsulterna i Strömma Aktiebolag
Visa allt om Förvaltningskonsulterna i Strömma Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 439 704 1 420 1 220 709 1 703 660 1 007 803 1 667
Övrig omsättning - 39 - - 34 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 -112 28 77 -299 -40 -28 349 117 173
Resultat efter finansnetto -17 -112 -12 65 -314 -50 -30 344 107 165
Årets resultat -17 -112 -12 65 -107 -5 1 209 57 83
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 37 47 200 250 300 46 74 113 153
Omsättningstillgångar 123 176 263 331 222 592 717 920 650 653
Tillgångar 150 212 310 532 472 892 763 993 763 806
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 81 98 209 221 156 264 318 418 269 312
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 207 254 291 240 218
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 92 147 202 20 50 80 110
Kortfristiga skulder 70 114 100 218 169 220 171 235 173 166
Skulder och eget kapital 150 212 310 532 472 892 763 993 763 806
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 357 267 185 98 115
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 129 323 385 469 0 0 0 14 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 49 128 148 173 138 108 263 57 51
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 100 60 100
Omsättning 439 743 1 420 1 220 743 1 703 660 1 007 803 1 667
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 704 1 420 1 220 709 1 703 660 1 007 803 1 667
Personalkostnader per anställd (tkr) - 181 451 533 643 506 379 264 178 187
Rörelseresultat, EBITDA -7 -97 56 127 -249 21 10 389 157 217
Nettoomsättningförändring -37,64% -50,42% 16,39% 72,07% -58,37% 158,03% -34,46% 25,40% -51,83% -%
Du Pont-modellen -11,33% -52,83% 9,03% 14,47% -63,35% -4,48% -3,67% 35,15% 15,33% 21,46%
Vinstmarginal -3,87% -15,91% 1,97% 6,31% -42,17% -2,35% -4,24% 34,66% 14,57% 10,38%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 80,82% 89,99% 49,27% 94,55% 94,24% 76,59% 40,01%
Rörelsekapital/omsättning 12,07% 8,81% 11,48% 9,26% 7,48% 21,84% 82,73% 68,02% 59,40% 29,21%
Soliditet 54,00% 46,23% 67,42% 41,54% 33,05% 46,70% 66,21% 63,19% 57,90% 58,18%
Kassalikviditet 175,71% 141,23% 263,00% 151,83% 131,36% 269,09% 71,93% 141,28% 41,62% 46,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...