Visa allt om Ålbergahem AB
Visa allt om Ålbergahem AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 961 960 774 172 4 821 3 969 4 181 4 146 3 854 4 157
Övrig omsättning - - - - - 9 19 - 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 286 359 -100 -19 200 4 100 162 32 -216
Resultat efter finansnetto 198 234 -220 -42 187 2 100 107 15 -230
Årets resultat 119 83 30 -42 163 2 100 107 15 -230
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 814 4 920 4 994 3 579 0 44 45 157 216 125
Omsättningstillgångar 87 79 92 62 390 638 746 826 864 861
Tillgångar 4 901 4 999 5 086 3 640 390 682 791 983 1 080 986
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 317 198 114 84 325 162 220 190 84 78
Obeskattade reserver 75 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 333 4 654 4 759 3 430 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 176 117 213 126 64 520 571 793 997 907
Skulder och eget kapital 4 901 4 999 5 086 3 640 390 682 791 983 1 080 986
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 662 916 444 594 428
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 948 592 360 722 434 598
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 351 475 435 553 466 402
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0
Omsättning 961 960 774 172 4 821 3 978 4 200 4 146 3 860 4 157
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 3 4 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 607 992 836 829 771 693
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 435 453 348 378 323 248
Rörelseresultat, EBITDA 392 465 -29 4 244 24 212 250 93 -198
Nettoomsättningförändring 0,10% 24,03% 350,00% -96,43% 21,47% -5,07% 0,84% 7,58% -7,29% -%
Du Pont-modellen 5,88% 7,20% -1,95% -0,47% 51,54% 0,73% 13,02% 16,68% 3,06% -21,81%
Vinstmarginal 29,97% 37,50% -12,79% -9,88% 4,17% 0,13% 2,46% 3,96% 0,86% -5,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 48,04% 59,64% 61,73% 65,56% 59,70% 49,75%
Rörelsekapital/omsättning -9,26% -3,96% -15,63% -37,21% 6,76% 2,97% 4,19% 0,80% -3,45% -1,11%
Soliditet 7,66% 4,43% 2,24% 2,31% 83,33% 23,75% 27,81% 19,33% 7,78% 7,91%
Kassalikviditet 49,43% 67,52% 43,19% 49,21% 609,38% 122,69% 130,65% 104,16% 86,66% 94,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...