Visa allt om Slutsteget nr 100 AB
Visa allt om Slutsteget nr 100 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 1 148 4 412 3 434 3 423 3 382 3 714 3 616
Övrig omsättning - - - 665 - 5 13 54 22 23
Rörelseresultat (EBIT) -11 -146 -123 675 603 42 140 15 291 474
Resultat efter finansnetto 8 -106 -134 659 552 -32 121 -13 231 392
Årets resultat 6 189 122 556 316 0 39 63 115 122
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 222 260 1 639 2 128 871 1 240 1 416 1 765
Omsättningstillgångar 192 431 1 254 1 436 1 466 808 770 463 803 591
Tillgångar 192 431 1 476 1 696 3 104 2 935 1 640 1 703 2 218 2 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 133 310 393 771 464 148 198 219 276 251
Obeskattade reserver 0 0 351 648 705 585 618 543 645 570
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 988 1 393 150 183 393 753
Kortfristiga skulder 59 121 732 278 947 809 674 758 904 783
Skulder och eget kapital 192 431 1 476 1 696 3 104 2 935 1 640 1 703 2 218 2 357
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 - 241 400 226 298
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 239 759 814 552 416 464 438
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 6 0 186 357 365 376 386 361 351
Utdelning till aktieägare 0 189 272 500 250 0 50 60 120 89
Omsättning 0 0 0 1 813 4 412 3 439 3 436 3 436 3 736 3 639
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 148 1 471 1 145 1 141 1 127 1 238 1 205
Personalkostnader per anställd (tkr) - 13 12 535 402 424 418 430 388 398
Rörelseresultat, EBITDA -11 -130 -85 703 1 092 501 510 381 641 831
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -73,98% 28,48% 0,32% 1,21% -8,94% 2,71% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 39,98% 19,52% 1,43% 8,54% 0,94% 13,44% 20,11%
Vinstmarginal -% -% -% 59,06% 13,74% 1,22% 4,09% 0,47% 8,02% 13,11%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 53,90% 53,05% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 100,87% 11,76% -0,03% 2,80% -8,72% -2,72% -5,31%
Soliditet 69,27% 71,93% 45,17% 75,26% 31,69% 19,73% 39,85% 36,36% 33,38% 28,06%
Kassalikviditet 325,42% 356,20% 171,31% 516,55% 154,80% 99,88% 114,24% 61,08% 88,83% 75,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...