Visa allt om Denny S. Frakt AB
Visa allt om Denny S. Frakt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 706 1 724 1 910 1 169 1 271 2 437 2 809 5 267 5 906 6 415
Övrig omsättning - 2 20 - - 286 432 52 - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 363 649 144 77 689 -75 272 737 -342
Resultat efter finansnetto -27 351 647 177 31 614 16 0 386 -644
Årets resultat 17 93 647 177 31 614 16 0 386 -644
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 723 874 158 298 544 683 1 696 3 157 4 546 5 290
Omsättningstillgångar 930 1 141 818 158 126 358 190 202 607 501
Tillgångar 1 653 2 015 976 456 670 1 041 1 886 3 359 5 153 5 792
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 456 439 748 101 -403 -510 -1 124 -1 140 -1 141 -1 527
Obeskattade reserver 169 219 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 833 1 016 130 245 980 1 271 2 327 3 195 3 834 4 787
Kortfristiga skulder 196 341 99 110 93 279 683 1 304 2 459 2 531
Skulder och eget kapital 1 653 2 015 976 456 670 1 041 1 886 3 359 5 153 5 792
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 198 0 0 0 0 203 327 831 1 152 1 444
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 131 0 69 45 15 145 181 388 485 600
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 706 1 726 1 930 1 169 1 271 2 723 3 241 5 319 5 906 6 415
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 3 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 706 1 724 1 910 1 169 1 271 1 219 1 405 1 756 1 181 1 283
Personalkostnader per anställd (tkr) 339 - 69 45 70 184 266 418 331 483
Rörelseresultat, EBITDA 142 496 779 278 215 800 436 734 1 457 443
Nettoomsättningförändring -1,04% -9,74% 63,39% -8,03% -47,85% -13,24% -46,67% -10,82% -7,93% -%
Du Pont-modellen -0,54% 18,01% 66,50% 46,71% 11,49% 66,19% 6,95% 8,54% 14,30% -5,70%
Vinstmarginal -0,53% 21,06% 33,98% 18,22% 6,06% 28,27% 4,66% 5,45% 12,48% -5,14%
Bruttovinstmarginal 99,94% 99,54% 100,00% 100,00% 100,00% 98,11% 98,79% 96,81% 99,54% 99,63%
Rörelsekapital/omsättning 43,02% 46,40% 37,64% 4,11% 2,60% 3,24% -17,55% -20,92% -31,36% -31,64%
Soliditet 35,56% 30,26% 76,64% 22,15% -60,15% -48,99% -59,60% -33,94% -22,14% -26,36%
Kassalikviditet 474,49% 334,60% 826,26% 143,64% 135,48% 128,32% 27,82% 15,49% 24,68% 19,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...