Visa allt om Peter Carlström Advokatbyrå AB
Visa allt om Peter Carlström Advokatbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 900 3 637 4 540 3 064 3 474 2 644 2 886 2 684 2 368 2 978
Övrig omsättning - - 3 12 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -182 440 1 246 547 993 384 826 -236 -30 649
Resultat efter finansnetto -183 440 1 246 547 993 378 803 -226 -40 634
Årets resultat -78 871 702 252 538 277 633 -204 134 333
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 204 262 366 289 37 6 11 23 33 59
Omsättningstillgångar 712 1 509 1 544 1 081 1 293 811 1 440 611 1 032 2 565
Tillgångar 917 1 772 1 910 1 371 1 330 817 1 451 635 1 065 2 624
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 604 1 182 902 450 698 410 733 100 334 480
Obeskattade reserver 0 105 776 443 254 0 3 3 25 265
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 282 312 174 376
Kortfristiga skulder 313 485 232 478 379 407 432 219 531 1 502
Skulder och eget kapital 917 1 772 1 910 1 371 1 330 817 1 451 635 1 065 2 624
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 626 818 1 110 1 066 935
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 149 1 253 1 052 968 970 175 165 168 161 158
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 645 680 634 618 624 572 590 697 688 403
Utdelning till aktieägare 500 500 500 250 500 250 500 0 130 280
Omsättning 2 900 3 637 4 543 3 076 3 474 2 644 2 886 2 684 2 368 2 978
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 900 3 637 4 540 1 532 1 737 1 322 1 443 1 342 1 184 1 489
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 791 1 907 1 676 801 776 680 775 1 001 948 758
Rörelseresultat, EBITDA -124 498 1 283 565 1 003 389 839 -214 -3 677
Nettoomsättningförändring -20,26% -19,89% 48,17% -11,80% 31,39% -8,39% 7,53% 13,34% -20,48% -%
Du Pont-modellen -19,85% 24,83% 65,39% 39,90% 74,66% 47,61% 56,93% -32,44% -2,16% 24,73%
Vinstmarginal -6,28% 12,10% 27,51% 17,85% 28,58% 14,71% 28,62% -7,68% -0,97% 21,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,76% 28,16% 28,90% 19,68% 26,31% 15,28% 34,93% 14,61% 21,16% 35,70%
Soliditet 65,87% 71,33% 78,92% 56,64% 66,56% 50,18% 50,67% 16,09% 33,05% 25,56%
Kassalikviditet 212,78% 301,65% 626,29% 200,63% 309,23% 162,41% 267,59% 228,77% 148,59% 158,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...