Visa allt om Public Procurement Service i Mälardalen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 314 457 606 703 465 690 599 2 342 2 044 8 945
Övrig omsättning 14 79 25 134 - - - 23 - -
Rörelseresultat (EBIT) 64 205 158 224 -136 -213 -126 -50 -642 377
Resultat efter finansnetto -79 81 20 237 -202 -223 -130 -47 -589 378
Årets resultat -79 81 20 237 -202 -223 -130 -47 -63 289
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 125 1 143 1 068 1 081 1 065 1 124 1 305 1 351 1 286 1 151
Omsättningstillgångar 101 161 311 178 122 302 302 534 890 1 600
Tillgångar 1 225 1 304 1 379 1 260 1 187 1 426 1 607 1 885 2 177 2 752
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 086 1 165 1 084 1 064 827 1 028 1 251 1 381 1 428 1 580
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 105 73 106 88 100 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 34 66 190 108 261 397 356 503 749 644
Skulder och eget kapital 1 225 1 304 1 379 1 260 1 187 1 426 1 607 1 885 2 177 2 752
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 531 529 874
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 3 30 675
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 32 25 28 196 39 70 86 370 478 856
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
Omsättning 328 536 631 837 465 690 599 2 365 2 044 8 945
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 1 171 1 022 2 982
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 424 536 826
Rörelseresultat, EBITDA 64 205 158 224 -136 -213 -126 -30 -622 397
Nettoomsättningförändring -31,29% -24,59% -13,80% 51,18% -32,61% 15,19% -74,42% 14,58% -77,15% -%
Du Pont-modellen -5,55% 6,29% 12,04% 19,13% -11,46% -14,94% -7,84% -2,07% -26,00% 14,06%
Vinstmarginal -21,66% 17,94% 27,39% 34,28% -29,25% -30,87% -21,04% -1,67% -27,69% 4,33%
Bruttovinstmarginal 98,73% 89,93% 82,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,34% 20,79% 19,97% 9,96% -29,89% -13,77% -9,02% 1,32% 6,90% 10,69%
Soliditet 88,65% 89,34% 78,61% 84,44% 69,67% 72,09% 77,85% 73,26% 65,59% 71,20%
Kassalikviditet 297,06% 243,94% 163,68% 164,81% 46,74% 76,07% 84,83% 106,16% 118,83% 248,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...