Visa allt om Möllemålarna AB
Visa allt om Möllemålarna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 203 3 876 3 300 2 554 3 690 3 321 2 918 2 764 2 472 2 714
Övrig omsättning - - 84 - - - - 21 5 76
Rörelseresultat (EBIT) -215 3 108 -111 193 22 61 -21 -86 11
Resultat efter finansnetto -222 -6 100 -116 187 20 53 -31 -89 4
Årets resultat -222 -2 75 -66 95 11 51 -31 -57 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 19 0 0 4 8 19 30 38 66
Omsättningstillgångar 645 1 013 885 681 746 671 572 592 391 565
Tillgångar 679 1 032 885 681 750 679 590 622 428 631
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 70 291 294 219 286 191 180 129 60 117
Obeskattade reserver 0 0 15 0 50 0 0 0 0 32
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 610 740 576 462 415 488 410 492 368 482
Skulder och eget kapital 679 1 032 885 681 750 679 590 622 428 631
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 357 309 290 274 235 274
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 662 1 617 1 228 1 236 893 638 887 870 785 856
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 617 589 505 446 469 376 430 453 399 382
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 203 3 876 3 384 2 554 3 690 3 321 2 918 2 785 2 477 2 790
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 5 5 5 4 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 701 646 660 511 738 830 584 553 494 543
Personalkostnader per anställd (tkr) 381 366 340 298 320 353 334 345 313 341
Rörelseresultat, EBITDA -205 8 108 -107 197 32 71 7 -62 37
Nettoomsättningförändring 8,44% 17,45% 29,21% -30,79% 11,11% 13,81% 5,57% 11,81% -8,92% -%
Du Pont-modellen -31,66% 0,29% 12,20% -16,30% 25,73% 3,24% 10,34% -3,38% -19,39% 2,22%
Vinstmarginal -5,12% 0,08% 3,27% -4,35% 5,23% 0,66% 2,09% -0,76% -3,36% 0,52%
Bruttovinstmarginal 70,19% 78,64% 73,48% 82,81% 71,82% 64,32% 83,96% 83,18% 83,45% 82,17%
Rörelsekapital/omsättning 0,83% 7,04% 9,36% 8,57% 8,97% 5,51% 5,55% 3,62% 0,93% 3,06%
Soliditet 10,31% 28,20% 34,54% 32,16% 43,05% 28,13% 30,51% 20,74% 14,02% 22,19%
Kassalikviditet 105,74% 136,89% 153,65% 147,40% 179,76% 137,50% 139,51% 120,33% 106,25% 117,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...