Visa allt om ULI-Team AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 5 328 896 1 219 351 894 906 1 212 1 200 997 1 488
Övrig omsättning 21 2 967 3 482 1 651 112 - - - 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 724 -122 813 315 -122 -27 82 19 -121 328
Resultat efter finansnetto 722 -124 810 311 -122 -29 82 18 -123 322
Årets resultat 551 -122 590 220 -122 -22 71 18 -123 322
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 85 56 76 23 0 0 2 3 4 5
Omsättningstillgångar 1 379 782 1 445 542 283 355 524 569 - 534
Tillgångar 1 464 838 1 521 565 283 356 526 571 496 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 831 280 903 313 94 216 387 317 298 421
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 634 557 619 252 190 140 138 255 196 118
Skulder och eget kapital 1 464 838 1 521 565 283 356 526 571 496 539
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 170 354 367 367 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 712 2 179 2 080 633 296 0 8 145 157 209
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 711 870 798 256 135 99 162 205 189 151
Utdelning till aktieägare 200 0 500 0 0 0 150 0 0 0
Omsättning 5 349 3 863 4 701 2 002 1 006 906 1 212 1 200 1 003 1 488
Nyckeltal
Antal anställda 6 9 9 3 2 1 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 888 100 135 117 447 906 1 212 600 499 1 488
Personalkostnader per anställd (tkr) 411 345 321 299 216 268 555 353 364 609
Rörelseresultat, EBITDA 740 -113 817 317 -121 -26 83 20 -120 334
Nettoomsättningförändring 494,64% -26,50% 247,29% -60,74% -1,32% -25,25% 1,00% 20,36% -33,00% -%
Du Pont-modellen 49,52% -14,56% 53,52% 56,11% -43,11% -7,58% 15,97% 3,50% -24,19% 60,85%
Vinstmarginal 13,61% -13,62% 66,78% 90,31% -13,65% -2,98% 6,93% 1,67% -12,04% 22,04%
Bruttovinstmarginal 76,18% 100,00% 100,00% 100,00% 56,49% 58,61% 74,17% 82,08% 100,00% 84,68%
Rörelsekapital/omsättning 13,98% 25,11% 67,76% 82,62% 10,40% 23,73% 31,85% 26,17% -19,66% 27,96%
Soliditet 56,76% 33,41% 59,37% 55,40% 33,22% 60,67% 73,57% 55,52% 60,08% 78,11%
Kassalikviditet 217,51% 140,39% 233,44% 215,08% 148,95% 253,57% 379,71% 223,14% -% 452,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...