Visa allt om ULI-Team AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 *
Nettoomsättning 5 485 5 328 896 1 219 351 894 906 1 212 1 200 997
Övrig omsättning 10 21 2 967 3 482 1 651 112 - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) 308 724 -122 813 315 -122 -27 82 19 -121
Resultat efter finansnetto 306 722 -124 810 311 -122 -29 82 18 -123
Årets resultat 216 551 -122 590 220 -122 -22 71 18 -123
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 173 85 56 76 23 0 0 2 3 4
Omsättningstillgångar 1 270 1 379 782 1 445 542 283 355 524 569 -
Tillgångar 1 442 1 464 838 1 521 565 283 356 526 571 496
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 847 831 280 903 313 94 216 387 317 298
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 596 634 557 619 252 190 140 138 255 196
Skulder och eget kapital 1 442 1 464 838 1 521 565 283 356 526 571 496
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 170 354 367 367
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 621 1 712 2 179 2 080 633 296 0 8 145 157
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 630 711 870 798 256 135 99 162 205 189
Utdelning till aktieägare 300 200 0 500 0 0 0 150 0 0
Omsättning 5 495 5 349 3 863 4 701 2 002 1 006 906 1 212 1 200 1 003
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 9 9 3 2 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 914 888 100 135 117 447 906 1 212 600 499
Personalkostnader per anställd (tkr) 377 411 345 321 299 216 268 555 353 364
Rörelseresultat, EBITDA 329 740 -113 817 317 -121 -26 83 20 -120
Nettoomsättningförändring 2,95% 494,64% -26,50% 247,29% -60,74% -1,32% -25,25% 1,00% 20,36% -%
Du Pont-modellen 21,36% 49,52% -14,56% 53,52% 56,11% -43,11% -7,58% 15,97% 3,50% -24,19%
Vinstmarginal 5,62% 13,61% -13,62% 66,78% 90,31% -13,65% -2,98% 6,93% 1,67% -12,04%
Bruttovinstmarginal 64,38% 76,18% 100,00% 100,00% 100,00% 56,49% 58,61% 74,17% 82,08% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,29% 13,98% 25,11% 67,76% 82,62% 10,40% 23,73% 31,85% 26,17% -19,66%
Soliditet 58,74% 56,76% 33,41% 59,37% 55,40% 33,22% 60,67% 73,57% 55,52% 60,08%
Kassalikviditet 213,09% 217,51% 140,39% 233,44% 215,08% 148,95% 253,57% 379,71% 223,14% -%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-06: Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...