Visa allt om Litcon Tools Aktiebolag
Visa allt om Litcon Tools Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 18 835 17 302 15 264 11 531 8 570 6 220 5 728 7 567 7 730 9 629
Övrig omsättning 537 408 299 326 361 283 271 273 132 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 440 1 108 883 516 -8 23 -68 -171 -24 179
Resultat efter finansnetto 1 437 1 105 848 381 55 17 -9 -177 -45 124
Årets resultat 831 638 489 249 55 17 -9 -177 -45 86
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 78 81 84 87 2 6 14 23 23
Omsättningstillgångar 5 614 5 425 4 012 3 249 2 300 1 536 1 622 1 175 1 898 1 575
Tillgångar 5 689 5 503 4 093 3 333 2 387 1 538 1 627 1 189 1 921 1 598
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 157 1 076 739 400 151 96 80 89 266 311
Obeskattade reserver 937 572 290 74 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 569 3 829 3 039 2 834 2 210 1 416 1 522 1 073 1 629 1 261
Skulder och eget kapital 5 689 5 503 4 093 3 333 2 387 1 538 1 627 1 189 1 921 1 598
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 327 89 190 325 242 475
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 734 695 648 596 134 124 201 373 457 420
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 291 267 246 239 199 120 133 227 220 289
Utdelning till aktieägare 850 750 300 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 372 17 710 15 563 11 857 8 931 6 503 5 999 7 840 7 862 9 629
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 418 8 651 7 632 5 766 4 285 3 110 1 909 2 522 2 577 3 210
Personalkostnader per anställd (tkr) 530 497 464 428 353 172 197 342 322 419
Rörelseresultat, EBITDA 1 443 1 111 886 519 -3 27 -59 -162 -15 189
Nettoomsättningförändring 8,86% 13,35% 32,37% 34,55% 37,78% 8,59% -24,30% -2,11% -19,72% -%
Du Pont-modellen 25,31% 20,17% 22,26% 16,89% 4,19% 5,46% 1,66% -8,24% 0,10% 13,45%
Vinstmarginal 7,65% 6,42% 5,97% 4,88% 1,17% 1,35% 0,47% -1,30% 0,03% 2,23%
Bruttovinstmarginal 22,68% 22,32% 23,44% 23,63% 21,30% 20,72% 24,28% 23,97% 28,60% 24,29%
Rörelsekapital/omsättning 10,86% 9,22% 6,37% 3,60% 1,05% 1,93% 1,75% 1,35% 3,48% 3,26%
Soliditet 33,18% 27,66% 23,58% 13,64% 6,33% 6,24% 4,92% 7,49% 13,85% 19,46%
Kassalikviditet 152,31% 128,36% 125,07% 105,05% 91,00% 87,78% 92,77% 106,80% 114,30% 106,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...