Visa allt om INSAN AB
Visa allt om INSAN AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Nettoomsättning 1 547 541 1 173 1 388 1 439 1 251 904 1 337 1 653 2 143
Övrig omsättning 68 - - - 60 - 76 15 - -
Rörelseresultat (EBIT) 362 10 124 214 234 214 -1 82 204 -
Resultat efter finansnetto 419 13 128 225 240 217 4 96 9 -
Årets resultat 226 21 96 118 127 116 22 47 -11 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 10 10 10 101 16 27 34 55 268
Omsättningstillgångar 1 572 1 004 1 106 1 119 861 864 931 1 105 1 214 1 158
Tillgångar 1 582 1 014 1 116 1 129 962 880 958 1 139 1 269 1 426
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 862 635 614 518 401 474 608 786 739 900
Obeskattade reserver 311 200 219 219 160 99 44 72 46 102
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 409 178 283 391 402 308 306 281 484 425
Skulder och eget kapital 1 582 1 014 1 116 1 129 962 880 958 1 139 1 269 1 426
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 442 423 389 329 431 572 580
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 204 111 459 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 201 111 257 255 247 243 226 261 309 277
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 250 200 0 150
Omsättning 1 615 541 1 173 1 388 1 499 1 251 980 1 352 1 653 2 143
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 547 541 1 173 1 388 1 439 1 251 904 1 337 827 1 072
Personalkostnader per anställd (tkr) 767 228 734 706 704 643 561 748 463 478
Rörelseresultat, EBITDA 362 10 124 215 239 225 16 103 224 -
Nettoomsättningförändring 185,95% -53,88% -15,49% -3,54% 15,03% 38,38% -32,39% -19,12% -22,87% -%
Du Pont-modellen 29,14% 1,28% 11,38% 19,84% 24,95% 24,55% 0,42% 8,60% 16,47% -%
Vinstmarginal 29,80% 2,40% 10,83% 16,14% 16,68% 17,27% 0,44% 7,33% 12,64% -%
Bruttovinstmarginal 97,87% 99,82% 99,74% 91,86% 94,44% 99,04% 94,80% 94,76% 97,58% -%
Rörelsekapital/omsättning 75,18% 152,68% 70,16% 52,45% 31,90% 44,44% 69,14% 61,63% 44,16% 34,20%
Soliditet 69,82% 78,01% 70,32% 60,18% 53,94% 62,15% 66,85% 73,56% 60,84% 68,26%
Kassalikviditet 380,68% 535,96% 383,39% 285,42% 212,19% 276,30% 296,41% 380,07% 246,49% 271,76%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...