Visa allt om Cykelkillarna i Sverige AB
Visa allt om Cykelkillarna i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 168 0 0 0 6 306 8 090 8 946 8 964 8 364 8 286
Övrig omsättning 18 - 3 - 398 234 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 43 -8 -27 -9 220 -455 59 -149 -63 150
Resultat efter finansnetto 43 -8 -27 -7 211 -508 37 -181 -106 106
Årets resultat 33 -8 -27 -7 207 -508 37 -181 -106 106
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 42 79 158 250 340
Omsättningstillgångar 120 29 27 52 57 544 624 577 520 739
Tillgångar 120 29 27 52 57 585 703 735 770 1 079
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48 14 22 49 56 -474 34 -3 178 284
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 103 171 205 290
Kortfristiga skulder 72 14 5 3 1 1 059 566 567 386 506
Skulder och eget kapital 120 29 27 52 57 585 703 735 770 1 079
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 216 116 163 188 115
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 689 830 803 605 527 484
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 219 273 243 258 252 248
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 186 0 3 0 6 704 8 324 8 946 8 964 8 364 8 286
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 577 2 023 2 237 2 241 2 091 2 072
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 229 305 291 257 244 213
Rörelseresultat, EBITDA 43 -8 -27 -9 220 -417 120 -14 37 289
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -22,05% -9,57% -0,20% 7,17% 0,94% -%
Du Pont-modellen 35,83% -% -% -% 385,96% -77,78% 8,39% -20,27% -8,18% 13,90%
Vinstmarginal 25,60% -% -% -% 3,49% -5,62% 0,66% -1,66% -0,75% 1,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% 27,88% 23,98% 28,87% 23,88% 26,18% 24,41%
Rörelsekapital/omsättning 28,57% -% -% -% 0,89% -6,37% 0,65% 0,11% 1,60% 2,81%
Soliditet 40,00% 48,28% 81,48% 94,23% 98,25% -81,03% 4,84% -0,41% 23,12% 26,32%
Kassalikviditet 166,67% 207,14% 540,00% 1 733,33% 5 700,00% 17,85% 41,17% 36,16% 40,16% 38,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...