Visa allt om StepIt System AB
Visa allt om StepIt System AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 64 52 59 46 96 43 0 240 166 0
Övrig omsättning - - 1 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -110 -82 -30 -97 -143 -150 -180 -245 -284 -186
Resultat efter finansnetto -110 -84 -35 -98 -144 -152 -181 -245 -305 -187
Årets resultat -110 -84 -35 -42 -144 -152 -181 -245 -305 -187
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 56 56 56 56 116 234 312 303
Omsättningstillgångar 152 99 122 149 195 120 135 51 401 9
Tillgångar 152 99 177 205 250 176 251 285 714 312
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 65 68 51 -2 138 151 107 252 149
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 75 128 223 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 97 35 33 26 29 38 100 178 462 164
Skulder och eget kapital 152 99 177 205 250 176 251 285 714 312
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 64 52 60 46 96 43 0 240 166 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -110 -26 -30 -41 -143 -89 -62 -101 -147 -90
Nettoomsättningförändring 23,08% -11,86% 28,26% -52,08% 123,26% -% -100,00% 44,58% -% -%
Du Pont-modellen -72,37% -82,83% -16,95% -47,32% -56,00% -84,66% -% -85,96% -39,78% -%
Vinstmarginal -171,88% -157,69% -50,85% -210,87% -145,83% -346,51% -% -102,08% -171,08% -%
Bruttovinstmarginal 46,88% 76,92% 62,71% 73,91% 7,29% -74,42% -% -19,58% -0,60% -%
Rörelsekapital/omsättning 85,94% 123,08% 150,85% 267,39% 172,92% 190,70% -% -52,92% -36,75% -%
Soliditet 36,84% 65,66% 38,42% 24,88% -0,80% 78,41% 60,16% 37,54% 35,29% 47,76%
Kassalikviditet 38,14% 42,86% 72,73% 119,23% 193,10% 121,05% 12,00% 28,65% 86,80% 5,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...