Visa allt om Ihrner Arkitektur Aktiebolag
Visa allt om Ihrner Arkitektur Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 45 115 94 0 81 0
Övrig omsättning - - - - - - - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -3 0 -5 29 71 76 -5 57 -4
Resultat efter finansnetto -1 -3 0 -5 29 71 76 -4 57 -4
Årets resultat -1 -3 0 -5 21 52 57 -4 54 -4
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 3 3 3 3 3 3 3 10 13
Omsättningstillgångar 0 0 3 20 64 97 44 23 94 3
Tillgångar 3 3 6 23 67 100 47 26 104 16
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -48 -48 -45 -44 -40 -61 -113 -170 -166 -220
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 51 50 50 68 106 160 160 197 270 236
Skulder och eget kapital 3 3 6 23 67 100 47 26 104 16
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 45 115 94 2 81 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -3 0 -5 29 71 76 2 60 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -60,87% 22,34% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 43,28% 71,00% 161,70% -% 54,81% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% 64,44% 61,74% 80,85% -% 70,37% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 77,39% 92,55% -% 90,12% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -93,33% -54,78% -123,40% -% -217,28% -%
Soliditet -1 600,00% -1 600,00% -750,00% -191,30% -59,70% -61,00% -240,43% -653,85% -159,62% -1 375,00%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 6,00% 29,41% 60,38% 60,62% 27,50% 11,68% 34,81% 1,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...