Visa allt om Gejdskydd i Åmmeberg AB
Visa allt om Gejdskydd i Åmmeberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1
Resultat efter finansnetto -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -6 -3 -7
Årets resultat -2 -129 -2 -2 -2 -2 -2 -6 -3 -7
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Omsättningstillgångar 0 0 0 1 0 0 0 2 22 95
Tillgångar 550 550 550 551 550 550 550 552 572 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 137 139 141 143 145 147 348 474 536
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 414 413 411 410 407 405 403 203 15 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 83 108
Skulder och eget kapital 550 550 550 551 550 550 550 552 572 645
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 24,55% 24,91% 25,27% 25,59% 26,00% 26,36% 26,73% 63,04% 82,87% 83,10%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% -% 26,51% 87,96%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...